Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NASZA EKOLOGICZNA SZKOŁA

Jestem nauczycielką przyrody w Szkole Podstawowej w Żegotach i chciałabym podzielić się z Wami pomysłami na „wiejską ekologię”, a także nawiązać kontakt z innymi szkołami, które mają coś ciekawego do powiedzenia na ten temat.

Żegoty to prawie siedemsetletnia wieś niedaleko Lidzbarka Warmińskiego. Tereny, na których położone są Żegoty to bardzo malowniczy i ciekawy przyrodniczo obszar. Jest tu jezioro Blanki, las, a w samej wsi znajduje się rezerwat ptactwa wodnego i błotnego „Mokradła Żegockie”, gdzie jednym z zalatujących gatunków (przypuszcza się nawet, że nieregularnie gniazdującym) jest batalion bojownik. Pomimo tego, że okolica w jakiej mieszkamy jest stosunkowo nieskażona, to wiemy, że trzeba już teraz zacząć o nią dbać. Dzięki przychylności naszej p. dyrektor – Teresy Papszun mamy 1 godzinę tygodniowo ścieżki ekologicznej w każdej klasie i dzięki temu możemy realizować różne projekty ekologiczne.
Klasa IV poznaje ekologię i ochronę środowiska przez pryzmat zabawy, natomiast klasa V realizuje już poważne zadania. Dzieci na wsi znacznie lepiej niż dorośli rozumieją potrzebę ochrony środowiska i chętniej podejmują działania w tym kierunku.
Działalność ekologiczna w naszej szkole rozpoczyna się od akcji „Sprzątania Świata” i trwa aż do końca roku. Klasa IV poznaje podstawowe mechanizmy i pojęcia ekologiczne, poznaje bioróżnorodność w naszej okolicy. Uczniowie dowiadują się jakie ciekawe gatunki możemy znaleźć wokół siebie, jak o nie dbać, poznają ich biologię. Dzieci prowadzą również swoje doświadczenia i obserwacje związane z potrzebami świata żywego (badają fotosyntezę i gospodarkę mineralną roślin, hodowle eksperymentalne roślin w ogrodzie szkolnym, hodowle klasowe małych zwierząt).
Klasa V poznaje proste metody badania czystości środowiska, prowadzi odpowiednie badania w tym kierunku. Uczniowie porównują wyniki swoich badań z danymi z innych terenów, określają pozycję ekologiczną naszej miejscowości na tle kraju, zajmują się globalnymi problemami ochrony środowiska, a także uczą się „myśleć globalnie a działać lokalnie”. Oczywiście nie brak jest w obu klasach zajęć rozwijających wyobraźnię twórczą. Uczniowie opracowują i wystawiają „Scenki ekologiczne”, piszą różne wiersze, piosenki o tej tematyce, projektują akcje ekologiczne, z których najlepsze wdrażają w życie.
Obydwie klasy prowadzą akcję „ Ekologia dla malucha”. Jest to cykl zajęć mających na celu przybliżyć problemy ekologii i ochrony środowiska dzieciom z klas 0-III. Czasem jest to teatrzyk ekologiczny, czasem pogadanka, czasem zajęcia poglądowe. Uczniowie sami proponują formę zajęć, sami je prowadzą, z mojej pomocy korzystają jedynie przy przygotowaniu. W maju odbędą się warsztaty ekologiczne dla kl. I SP nr 34 w Olsztynie. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach o tematyce ekologicznej, które organizowane są przez cały rok. Ekologią zajmujemy się nie tylko na zajęciach ścieżki, ale także na przyrodzie i kółku przyrodniczym.
Celem naszych działań jest zwiększanie świadomości ekologicznej w młodym pokoleniu, pokazanie dzieciom, że w ich rękach spoczywa odpowiedzialność za przyszłe losy naturalnego środowiska, oraz że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla przyrody. Również ważny jest czynnik dydaktyczny czyli zwiększanie operatywności, kreatywności uczniów, wzbudzanie różnych zainteresowań, odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Dzieci uświadamiają ekologicznie swoich rodziców i już powoli zaczynamy odczuwać efekty tego działania (np. stosowanie żarówek energooszczędnych, zmniejszenie ilości wypalanych traw, rozsądniejsze gospodarowanie energią). Oczywiście te efekty na razie nie są jeszcze znaczące, ale cieszymy się, że powoli rusza machina troski o stan środowiska, że budzi się coraz większa świadomość na wsi. Wspomóc to działanie ma jeszcze cykl warsztatów ekologicznych dla rodziców (maj-czerwiec). Osoby zainteresowane współpracą lub wymianą doświadczeń proszę o skontaktowanie się pod podanym adresem

Beata Lewandowska
Szkoła Podstawowa w Żegotach
11-108 Żegoty
Beata Lewandowska