Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NASZE GŁOSY MOGĄ OCALIĆ PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ

Minister Środowiska przyjął 23.2. br. projekt rozporządzenia o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej z początkiem 2001 r. Jest to pierwszy krok na drodze do objęcia Puszczy legalną ochroną. Perspektywa objęcia całej Puszczy ochroną rozwścieczyła zwolenników dalszej jej dewastacji, kontynuacji przerabiania ostatniego pierwotnego lasu Europy na deski. Natychmiast po ogłoszeniu decyzji ministra rozpoczęli opartą na dezinformacji i zastraszaniu kampanię gwałtownych protestów przeciw ochronie Puszczy. W miejscowych mediach przedstawia się skutki objęcia Puszczy ochroną tendencyjnie, jako prawdziwy kataklizm, namawia się wręcz do społecznych niepokojów („Jeżeli powstanie tu park narodowy, a miejscowym zakaże się wchodzenia do lasu, to na ich zemstę nie będzie trzeba długo czekać” – fragment czołówki „Kuriera Porannego” Białystok z 28.2.2000). Używając wszystkich chwytów, kłamiąc, żerując na niewiedzy i zwykłym ludzkim strachu przed zmianami, przeciwnicy ochrony Puszczy robią wszystko, by zablokować decyzję Rządu.

Akcja ta może okazać się skuteczna, jeśli politycy nie usłyszą głosu ludzi, którzy nie zgadzają się na utratę największego skarbu naszej przyrody i kultury. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym zależy na przetrwaniu Puszczy Białowieskiej, o wyrażanie swojej opinii, o przekazanie Rządowi swojej zdecydowanej woli ochrony Puszczy. Prosimy o wysłanie politykom listów, faksów, e-maili, w których domagamy się objęcia ochroną całej Puszczy. Kopie naszych wystąpień kierujmy również do ogólnopolskich mediów, tak by uświadomić dziennikarzom znaczenie tej sprawy.
Pamiętajmy, jako współwłaściciele Puszczy Białowieskiej (cały masyw leśny jest własnością publiczną) mamy nie tylko prawo lecz wręcz obowiązek domagać się od władz Rzeczpospolitej, by zapobiegała utracie unikalnych walorów Puszczy. Nie zabierając głosu, wyrażamy zgodę na dalszą dewastację Puszczy Białowieskiej, stajemy się współwinni utraty tego ostatniego pierwotnego lasu Europy.
Dla ułatwienia zadania, w załączeniu przesyłamy wzór zbiorowego listu do premiera w sprawie Puszczy Białowieskiej. Jeśli Państwo się zgadzacie z jego treścią, prosimy o jego podpisanie, zebranie również podpisów wśród znajomych i przesłanie go listownie lub faksem (0-22/628-68-46) do premiera, a jego kopii do mediów.
Elektroniczną wersję listu można znaleźć pod adresem (http://www.eko.wroc.pl/info) Pro-simy o jej wysłanie na adres premiera: Prof. dr hab. Jerzy Buzek premier@kprm.gov.pl
Przypuszczalnie jednorazowe wysłanie naszych postulatów nie wystarczy by skłonić polityków do działania. Prosimy więc o nie poprzestanie na wysłaniu jednego listu. Ponawiajmy wystąpienia, regularnie wysłajmy faksy i e-maile, wysyłajmy je tak długo, aż zostaną wstrzymane wyręby i zapadną decyzje o objęciu całej Puszczy Białowieskiej ochroną. W razie potrzeby prosimy o kontakt:


Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków
skr. 335
89-958 Gdańsk 50
tel./fax: 0-58/341-26-93
e-mail: office@otop.most.org.pl


Z przyjemnością udzielimy wszelkich wyjaśnień dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej.

prof. dr hab. Tomasz Wesołowski
wiceprezes Zarządu OTOP
prof. dr hab. Tomasz Wesołowski