Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„NATO NA BAŁKANACH” POTRZEBUJE POMOCY

24.3. minęła tragiczna rocznica rozpoczęcia przez NATO nieprzerwanych nalotów na Jugosławię przez 78 dni i nocy. Niedawno amerykański tygodnik Newsweek przyznał, że bombardowania uczyniły minimalne szkody armii Jugosławii, natomiast ucierpiała ludność Serbii.

Tysiące osób cywilnych wszystkich narodowości w Jugosławii zginęło i zostało okaleczonych w wyniku natowskich nalotów. Następny tysiąc zginął w Kosowie z rąk terrorystów Wyzwoleńczej Armii Kosowa i przestępców, ale już w obecności sił NATO i ONZ. W wyniku celowej polityki państw zachodnich w obecności „sił pokojowych” Kosowo zostało wyczyszczone z narodowości innych niż Albańczycy. Na ich miejsce przybyły setki tysięcy ludzi z Albanii. Albańczycy przeciwni terroryzmowi zginęli lub opuścili Kosowo wraz z Serbami i Goranami. Prowincja stała się rajem dla mafii narkotykowo-prostytucyjnych. Tymczasem już od lat Jugosławia cierpi z powodu sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód, podczas gdy przybyło jej 800 tys. dodatkowych obywateli – uchodźców z byłych republik.

Tę smutną rocznicę uczciłem publikacją w Wydawnictwie ZB, pod adresem www.most.org.pl/zb/internet/nato wirtualnej książki NATO na Bałkanach. Książka przedstawia wiele aspektów konfliktu bałkańskiego, łącznie z zagrożeniem środowiska bałkańskiego przez działania wojenne NATO. Jako „żywa” pozycja w księgarni ZB, książka jest uzupełniana w miarę napływu nowych informacji. Ma już kilkanaście rozdziałów, prawie 200 zdjęć i ilustracji, mapy, kalendarz historii Kosowa od XII w., tłumaczenie katalogu zniszczeń obiektów sakralnych w wyniku wojny, bogato ilustrowany czarny humor i inne. Ponieważ polegam na materiałach z dysydenckiej cyberprzestrzeni, książka zawiera wiadomości niedostępne lub ukazujące się z dużym opóźnieniem w oficjalnych środkach. Np. wiadomości o rzeczywistych stratach po obu stronach wojny zawarłem w książce i poprzedzających ją artykułach w ZB kilka miesięcy przed niedawnymi publikacjami w „Newsweeku” i wojskowej prasie rosyjskiej.

Zdjęcie pt. „Zielone i czarne” Zorana Jowanowicza Macaka z „Weczernje Nowosti”, które wybrałem na okładkę książki. Przedstawia ono okolicę wioski Starczewo koło rafinerii w Panczewie płonącej 8.6.99 o godz. 8. rano. (© 1999 Serbian Unity Congress)

Książka jest bezpłatna, by przybliżyć problematykę wojny i praw człowieka na Bałkanach polskiemu czytelnikowi. Chodzi o jak najszersze rozprowadzenie informacji, które są zniekształcane i ukrywane przez propagandę państw NATO i oficjalne środki przekazu. Zapraszam Czytelników do dowolnego kopiowania i rozprowadzania książki w całości lub w części, włącznie z działalnością dochodową, pod warunkiem podania autora i źródeł informacji, za wyjątkiem grafiki oznaczonej znaczkiem praw autorskich ©. Powielanie i sprzedaż przez przedsiębiorcze jednostki i organizacje oraz zamieszczanie połączeń do książki z rozmaitych polskich witryn na Sieci byłyby mile widziane. Niezależne wydawnictwa mogłyby wykorzystać urywki tekstu i zdjęcia z książki w swoich publikacjach. Zrobiła to już „Wspólnota” (www.pwn.xox.pl) zamieszczając wersję rozdziału o broni uranowej użytej na Bałkanach. Połączenia do książki zamieściły szanowane dysydenckie witryny: antynatowskiej międzynarodowej grupy działaczy www.stopnato.com; Centre for Peace in the Balkans (Centrum dla Pokoju na Bałkanach) www.balkanpeace.org; Nowe Szaty Króla http://emperors-clothes.com (mają kącik po polsku) oraz słowanianofilska http://slavia.8m.com.

Potrzebuję pomocy przy obróbce plików w formacie html, korekcie, tłumaczeniach z angielskiego (trochę z francuskiego) oraz przy pisaniu nowych rozdziałów. Dariusz Liszewski pomaga już w obróbce i korekcie, a gdy skończy doktorat w lecie, obiecuje wziąć się za jakiś rozdział. Roman Zaroff, opiekun świetnej witryny Slavia, też doktorant, ale z Australii, przymierza się do rozdziału na jeden trudny temat. Mój przyjaciel i współautor raportów technicznych, Mieczysław Kawczyński wraz ze znajomym księdzem Waldemarem właśnie dostarczyli pierwszą część tłumaczenia katalogu zniszczeń cerkwi i klasztorów w Kosowie.

To wspaniała pomoc, ale pozostało wiele do zrobienia. Zapraszam do współpracy.


Piotr Bein
piotr.bein@imag.net
Piotr Bein