Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NATURA W CZASIE WOJNY

Agresja izraelska przeciwko bezpieczeństwu środowiska naturalnego
w Palestynie: http://www.seu.ru/projects/eng/war.

Światowe media przez dłuższy już czas wypełnione są raportami o tragicznych wydarzeniach w Izraelu i Palestynie. Ludzie zabijają ludzi, dokonują samobójczych zamachów.

Raporty medialne koncentrują się na aspektach terytorialnych, etnicznych, politycznych oraz religijnych tej tragedii, w związku z czym elementy środowiska naturalnego umykają uwadze reporterów. Jednakże zniszczenie środowiska jest także przyczyną wrogiego nastawienia stron konfliktu a nie tylko konsekwencją wojny.

Raport z palestyńskiego Ministerstwa do Spraw ochrony Środowiska Naturalnego umieszczony na załączonym linku, przedstawiony jest przez członków ISEU: Imad El Baba i Makhmoud El Boutmekha, aktualnie pracujących w ministerstwie. El Baba jest ichtiologiem, absolwentem Uniwersytetu Kiszyniów (Mołdawia) pracuje w Departamencie Ochrony Różnorodności w Środowisku Naturalnym, natomiast Makhmoud El Boutmekh jest zatrudniony w Departamencie Zarządzania Terenami Nieuprawnymi.

The SEU TIMES, Socio-Ecological
Union Newsletter,
N 2(24), APRIL 2002,
Published by
Socio-Ecological Union International,
Center for Coordination
and Information, seu-times@seu.ru
tłum. Kaśka Leśniak