Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NIE DAMY SIĘ ZASYPAĆ KOPALNI W MAŁEJ KAMIENICY!

NIE DAMY SIĘ ZASYPAĆ KOPALNI W MAŁEJ KAMIENICY!
Od pierwszych dni maja br. aż do chwili obecnej trwa w czterech wioskach gminy Stara Kamienica stan alarmowy. Wioski Mała Kamienica, Międzylesie, Chromiec i Antoniów zelektryzowała wiadomość o planowanych wierceniach górniczych w bezpośrednim sąsiedztwie wioski Mała Kamienica. Wojewoda Dolnośląski wysłał do Wójta Gminy wniosek o udzielenie firmie Pol-Skal koncesji na wiercenia górnicze w celu rozpoznania złoża surowca skaleniowego. Firma Euro-Market wykupiła w okresie ostatnich miesięcy 77 hektarów gruntów informując przy tym, że nabyta ziemia wykorzystana będzie pod hodowlę koni i natychmiast wydzierżawiła te tereny firmie Pol-Skal.

Firma Pol-Skal znana jest bardzo dobrze okolicznej ludności jako ta, która eksploatuje kopalnię odkrywkową w niedalekich Karpnikach koło Karpacza. Uczymy się z nieszczęścia sąsiadów. Natychmiast po pierwszym zebraniu w Chromcu, na którym przewodniczący Rady Gminy poinformował o planach firmy Pol-Skal, powstały komitety protestacyjne, zaczęto wysyłać listy protestacyjne do gminy i Wojewody Dolnośląskiego, sołtysi zaczęli zbierać podpisy na listach protestacyjnych, dzwonić do organizacji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska i propagowaniem turystyki.
8.5 akcje te dały pierwszy pomyślny rezultat. Pan Wojciech Poczynek, Wójt Gminy Stara Kamienica wysłał swą odpowiedz do Wojewody opiniując negatywnie wniosek firmy Pol-Skal jako całkowicie niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy leżącej na terenie określonym jako Strefa Krajobrazu Chronionego. Decyzja Wójta, która uszczęśliwiła mieszkańców zagrożonych wiosek, jest nowym dowodem, że czasy naprawdę się zmieniły, że jednak liczy się głos szarych ludzi, że inicjatywy wielu i połączenie sił mogą naprawdę dawać rezultaty.
Tylko czy to już koniec zagrożenia? Czy opinia Wójta wystarczy żeby obronić nas przed planami firmy Pol-Skal? Jaka będzie decyzja Wojewody? Co stanie się z tym ogromnym i tak urokliwie położonym obszarem 77 hektarów łąk i lasów?
Najbliższym sąsiadem wykupionych ziem jest wioska Mała Kamienica oraz przyczółek Międzylesie obejmujący trzy gospodarstwa, a w tym tereny będące własnością polsko-holenderskiej Fundacji Wędrowców i Miłośników Przyrody NEMO. W ciągu ostatnich dwóch lat fundacja ta gościła ponad 500 turystów z Holandii, zorganizowała wspólnie z Gminą i mieszkańcami regionu wiele projektów i imprez, które w pełnym sensie tego słowa łączą narody i kultury. Ewentualne powstanie kopalni oznaczałoby także całkowitą zagładę tego, co dzięki tej Fundacji powstało i co powstawać będzie!
Nie damy się pogrzebać, nie damy się zasypać! Jeżeli będzie trzeba, zagrodzimy drogę maszynom firmy Pol-Skal żywym, ludzkim murem! A jest nas bardzo wielu!!!

Komitety protestacyjne Małej Kamienicy, Chromca, Antoniowa,
Stowarzyszenie Kopaniec
oraz w imieniu Fundacji NEMO
Peter Spruijt i Barbara Kowalewska
Fundacja Nemo
Kopaniec-Międzylesie 5
58-512 Stara Kamienica
Peter Spruijt, Barbara Kowalewska