Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NIE MA TO JAK DOM: LOKALNOŚĆ W DZIAŁANIU

NIE MA TO JAK DOM: LOKALNOŚĆ W DZIAŁANIU
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W FINDHORN FOUNDATION
19-25.4.2003
„Bez dobrze funkcjonującej lokalnej ekonomii, ludzie nie mają mocy, a ziemia głosu”
Wendell Berry
Lokalność to powrót ekonomii do domu, skrócenie odległości między producentem i konsumentem, promowanie lokalnej różnorodności i tworzenie większej, sprawiedliwej, elastycznej i na skalę człowieka społeczności, zarówno lokalnie jak i globalnie.
Jest to ponowne snucie sieci relacji i przywiązania, które łączy nas z miejscem, nazywanym domem, gdziekolwiek żyjemy – czy w wiejskiej Szkocji, podmiejskiej Ameryce czy wewnątrz miasta w Istambule. Jest to duchowe ponowne przebudzenie, które nadchodzi z zaangażowanego i serdecznego połączenia z ludźmi i miejscem.
Jest to tworzenie rezonującej alternatywy w stosunku do globalnej monokultury, która dziś narzuca dostosowywanie, tworzy nierówność, profanuje sacrum, zaburza społeczności, uczy ubezwłasnowolnienia i zagraża naszym wspierającym systemom ekologicznym.
Organizatorzy:
Wioska ekologiczna w Findhorn w Szkocji
we współpracy z
The International Society for Ecology and Culture
(Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Ekologii i Kultury)
oraz
Global Ecovillage Network (GEN) – Europa
(Światowa sieć ekowiosek)
WZMACNIANIE SPOŁECZNOŚCI I LOKALNEJ EKONOMII –
GLOBALNE ROZWIĄZANIE
To spotkanie badaczy i marzycieli, działaczy i wizjonerów – także tych, którzy już obecnie przedsięwzięli konkretne ekscytujące i innowacyjne inicjatywy lokalne – wszystkich nas włączonych w różnorodny sposób w ponowne tkanie sieci lokalnych w globalnym kontekście. Będziemy badać co znaczy żyć w bardziej „zlokalizowanym” miejscu i jakie korzyści może to przynieść.
Droga do lokalności wymaga zaangażowania nas na różnych poziomach – ciała, umysłu, serca i ducha. Tydzień spędzony razem może być bogaty różnorodnością prezentacji, dyskusji, warsztatów, sesji, nt. różnorodnych żywotnych aspektów budowania społeczności i uroczystości kulturalnych.
W ciągu ostatnich 40 lat, tu w naszej społeczności, tkaliśmy zasadniczy splot naszej sieci – celebrując sakrum w całym życiu, kultywując organiczne rolnictwo, budownictwo ekologiczne, oczyszczanie ścieków, recykling, zastosowanie odnawialnych energii, społecznej przedsiębiorczości, uspołecznionej bankowości, społecznej waluty, współuczestniczącego zarządzania i bogactwa duchowego oraz artystycznego, ich odkrywania i wyrażania.
Pokażemy wszystkie doświadczenia i inne inicjatywy tutaj w północnej Szkocji. Podobnie jak inni mówcy i uczestnicy konferencji będziemy ugruntowywać koncepcję lokalności w praktyce i namacalnych pojęciach.
Razem będziemy mogli podjąć wyzwanie i być zainspirowanymi nowymi wglądami w wynurzający się paradygmat lokalności i wzmacniać się nową praktyczną wiedzą i umiejętnościami, które umożliwią nam zobaczyć różnicę – co znaczy wrócić do domu.
Tworzymy przyszłość – przyłącz się do nas!
Jonathan Dawson� �� �� Dűrten Lau�� � � � �� David Hoyle � � �� Carron Anderson
„To, co jest przede wszystkim ważne dla społeczności to rozpoczęcie składania wszystkich części razem w jednym miejscu. Wtedy i tylko wtedy możemy zacząć cieszyć się synergią, która pojawia się, gdy lokalni właściciele są powiązani z lokalną produkcją, lokalnym inwestowaniem, lokalnym rozliczaniem i lokalnym zatrudnieniem”– Michael Shuman, eko-futurysta.

Potwierdzeni mówcy:
• Helena Norberg-Hodge, Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Ekologii i Kultury (International Society for Ecology and Culture)
• Caroline Lucas, Partia Zielonych Wlk. Brytaniu – UK Green Party MEP
Richard Douthwaite, słynny alternatywny ekonomista
Dr Vinya Ariyaratne, buddysta ze Sri Lanki, działacz NGO, Sarvodaya i Global Ecovillage Network
Pat Conaty, Fundacja Nowej Ekonomii (New Economics Foundation)
Pooran Desai, BioRegional Development Group, Beddington Zero Energy Development (Londyn)
Beatrice Briggs, bioregionalny ruch Ameryk
Peter Harper and Paul Allen, Centre for Alternative Technology (Walia)
Andy Rowland, Dyfi Eco-Valley Partnership (Walia)
Penelope Kilpatrick and Thomas White, University for the Study of Human Goodness (USA)
Aenaes McKay, rolnik z Hybrydów, Soil Association
Kevin McDermott, Rural Environmental Action Programme – REAP (Moray, Szkocja)
Dara Molloy, celtycki ksiądz, działacz wspólotowy (Aran Islands, Irlandia)

Informacja i rezerwacja miejsc – prosimy o kontakt z:
The Conference Office, The Findhorn Foundation, The Park,
Forres, Moray IV36 3TZ, Scotland
tel. +44 (0)1309 691933 fax +44 (0)1309 691833
e-mail conference@findhorn.org http://www.findhorn.org/home
Udział w Konferencji: 495 Ł jeśli zgłoszono przed 31.1.2003 (565 Ł po tej dacie)
Informacje dodatkowe także: syneredu@free.ngo.pl