Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NIECH SUSEŁ ŚPI SPOKOJNIE!

Sz. P. Maria Wiśniewska,
Prezes banku Pekao SA

Zwracamy się do kierownictwa Banku Pekao SA i władz samorządowych o objęcie właściwą ochroną największej w Europie kolonii susła perełkowanego w Świdniku k. Lublina, żyjącej na – będącym w posiadaniu Banku – terenie planowanego lotniska. Świdnickie susły stanowią ponad 2/3 całej polskiej populacji tego ginącego, wpisanego do „Czerwonej Księgi” oraz objętego całkowitą ochroną prawną gatunku zwierząt.

Nr Imię i nazwisko Adres Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


Towarzystwo dla Natury i Człowieka zobowiązuje się przestrzegać zobowiązań, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Wypełnione petycje prosimy przesłać pod adresem:

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Okopowa 6/14
20-022 Lublin
tel./fax 0-81/743-71-04
e-mail: marcin@natura.most.org.pl