Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NIECODZIENNE SPOTKANIE

W działalności polskiego ruchu ekologicznego i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dzień 21.5.2002 (wtorek) może mieć znaczenie historyczne.

Tego bowiem dnia doszło, po raz pierwszy na takim szczeblu, do oficjalnego spotkania działaczy pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) z Prezesem PKP PLK S.A., panem Tadeuszem Augustowskim.

Dobór ekologów wcale nie był przypadkowy. Od lat śledzę, co się w ruchu ekologicznym na rzecz ochrony środowiska w transporcie dzieje, znam ludzi i organizacje, wiem sporo o tym, kto i co robi... Nie chciałam, aby to spotkanie było kolejną „masówką”, z której nic mądrego nie wyniknie, toteż przygotowywaliśmy je bardzo starannie. Na liście ekologów było zaledwie ok. 20 osób, ale za to jakich! Byli reprezentanci świata nauki (dr Andrzej Kassenberg, dr inż. Jan Gertz), samorządów działających na rzecz kolei lokalnych (Piotr Broszkiewicz, Stanisław Rytlewski) oraz cała grupa bardzo aktywnych działaczy POE, zajmujących się promocją ekologicznych zalet transportu kolejowego (w tym Rafał Górski, Piotr Rachwalski, Piotr Kazimierowski, Jacek Poniewierski – wybaczcie, że wszystkich nie wymienię). W nowej roli (koordynatorów transportu w woj. opolskim) wystąpili również znani w ruchu ekologicznym od lat: Stasiu Biega i Marek Szpirko.

Tematów do omówienia było całe morze – tutaj również zadbaliśmy, aby ekolodzy, zgłaszając je wcześniej, otrzymali solidne informacje o wszystkim, co ich interesuje. Nie ograniczaliśmy w żaden sposób liczby zagadnień, toteż było ich aż 28, z czego 20 dotyczyło bezpośrednio PLK, a reszta pozostałych spółek grupy PKP S.A. Na zgłoszone wcześniej tematy, decyzją Prezesa, kompetentne biura przygotowały solidne pisemne informacje, które ekolodzy otrzymali jako materiały ze spotkania. Nie ma możliwości omówić ich w tak krótkiej notatce, ale myślę, że możemy je przekazać zainteresowanym np. pocztą elektroniczną. Na ich bardzo skrótowe omówienie Prezes PLK poświęcił równą godzinę, następne dwie godziny trwała rzeczowa dyskusja, którą można podsumować bardzo krótko: i ekolodzy, i Prezes PLK chcą, żeby kolej była technicznie sprawna, dostępna dla wszystkich zainteresowanych, konkurencyjna w stosunku do samochodów, a jej obraz w mediach wręcz doskonały. Równocześnie obie strony doskonale zdają sobie sprawę, że aby to osiągnąć rozpaczliwie potrzeba środków, których w budżecie państwa nie ma i raczej nie będzie. Trzeba też koniecznie zmieniać obraz kolei w świadomości społecznej na pozytywny, w tym szczególnie u polityków, którzy o pozycji kolei (np. poprzez odpowiednie zapisy w ustawach) decydują.

W świetle tak dużej zbieżności poglądów nie trudno było przewidzieć finał spotkania. W trakcie dyskusji Piotr Kazimierowski powiedział m.in.: „Wy macie swoje doświadczenia i wiedzę, my swoje przemyślenia i pomysły... Powołajmy więc 3 lub 4 zespoły, które razem wypracują sensowne rozwiązania...” Odpowiedzią na to było podsumowanie spotkania przez Prezesa Augustowskiego, który zaproponował powołanie czterech wspólnych grup roboczych, wyznaczając od razu ze strony PLK ludzi odpowiedzialnych za ich pracę. Ekolodzy zgłosili swoich przedstawicieli i w ten sposób powstały zespoły do pracy nad następującymi zagadnieniami:
1. Wypracowanie zasad i możliwości pozyskania dodatkowych środków na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej. Ze strony PLK koordynatorem jest Urszula Michajłow – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, ze strony ekologów dr Andrzej Kassenberg – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
2. Zagospodarowanie linii nierentownych i terenów w obrębie tych linii (przekazywanie samorządom, możliwość ich udostępniania np. w celu układania światłowodów itp.) Ze strony PLK koordynator Barbara Stefaniuk (Wydział Majątkowy Biura Ekonomicznego), ze strony ekologów Stanisław Rytlewski – Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych.
3. Zagadnienia promocji i lobbingu na rzecz kolei. Ze strony PLK koordynator Urszula Pająk – Biuro Ochrony Środowiska, ze strony ekologów Jacek Poniewierski – Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Komunikacji Szynowej. Dodatkowo ze strony PLK udostępnianie informacji – rzecznik prasowy Krzysztof Łańcucki.
4. Ekopociągi (kwestie: drogowa, techniczna i eksploatacyjna). Ze strony PLK koordynator Rafał Frączek – Biuro Linii Kolejowych, ze strony ekologów Piotr Rachwalski – Prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei.

Kolejne spotkanie ekologów z Prezesem PKP PLK S.A. dotyczące pierwszego zagadnienia zaplanowano na wrzesień 2002 r.

Informacje na stronie http://www.kolej.com.pl. Jeśli ktoś jest zainteresowany współpracą z tymi zespołami, prosimy o kontakt.

Urszula Pająk
tel. 0-22/513-27-44
kom. 0-604/523-044
e-mail: u.pajak@pkp.com.pl

Urszula Pająk