Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NIELEGALNE WYCINANIE DRZEW W REZERWATACH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

NIELEGALNE WYCINANIE DRZEW
W REZERWATACH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

WWF Światowy Fundusz na rzecz Przyrody jest oburzony przystąpieniem Lasów Państwowych do wycinania drzew w rezerwatach przyrody Puszczy Białowieskiej. Do wycinki w drzewostanach ponadstuletnich przeznaczono 429 drzew; wiele już wycięto, wśród nich siedem 150 i 200-letnich dębów i to bez wymaganych zezwoleń z Ministerstwa Środowiska. Lasy Państwowe tłumaczą, że przyczyną wyrębu jest interes obronny państwa, tj. konieczność oczyszczenia pasa przyszłej wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Leśnicy, uzasadniając wycięcie drzew, powołują się na umowę ze Strażą Graniczną. Wiadomo, że wg prawa pas graniczny ma mieć 5 m po każdej stronie granicy. Tymczasem drzewa wycięto nawet w odległości 150 m. Wg oświadczenia Komendy Głównej Straży Granicznej z 27.11.2003 obowiązek przestrzegania przepisów prawa odnoszących się do ochrony przyrody spoczywał na Lasach Państwowych, które były wykonawcą prac na pasie granicznym i były zobowiązane do przestrzegania “właściwych przepisów i procedur w tej sprawie”. Dalej w oświadczeniu Komendy Głównej Straży Granicznej podkreśla się, że wykonywanie postanowień umowy nie mogło naruszać przepisów prawa, a obowiązek uzyskania zezwoleń ciążył na nadleśnictwie Białowieża. Takich zezwoleń Lasy Państwowe jednak nie uzyskały, co potwierdziła prof. Ewa Symonides – Główny Konserwator Przyrody.
Jednak wycinanie drzew objętych ochroną rozpoczęto. Wg opinii WWF Polska jest to również kolejny dowód na to, iż najcenniejszy nizinny las Europy – pomimo zapewnień polskiego Rządu – ciągle nie jest należycie chroniony. Ujawnione przypadki wycinania kilkusetletnich dębów w rezerwatach przyrody w Puszczy Białowieskiej dowodzą, iż zawsze można znaleźć pretekst do ingerencji w przyrodę.
Zachowanie Lasów Państwowych jest oburzające – powiedział Duncan Pollard, Dyrektor Europejskiego Programu Leśnego WWF. Łamią polskie prawo ochrony przyrody, używając fałszywych tłumaczeń i niszcząc coś, czego nie da się odtworzyć. WWF nalega, aby polski Rząd natychmiast powstrzymał te działania.
WWF uważa, że wycinanie drzew, mające ostatnio miejsce w Puszczy Białowieskiej, podważa wiarygodność Polski w jej nowej roli przyszłego biura Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE), które będzie funkcjonować w Polsce przez najbliższe 5 lat poczynając od stycznia 2004. Jak Polska może wiarygodnie prowadzić rozmowy z wszystkimi pozostałymi krajami nt ochrony lasów w Europie, jeśli pozwala na niszczenie najbardziej wartościowego lasu na kontynencie – dodał Duncan Polard.
Obecnie tylko 17% Puszczy Białowieskiej jest objęte ochroną w formie Parku Narodowego. Ostatnio Rząd polski utworzył nowy rezerwat przyrody – “Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”. WWF obawia się jednak, że status ochronny rezerwatu nie jest wystarczająco przestrzegany w praktyce; obawy te potwierdzają ostatnie wydarzenia.
Wycięcie dwustuletnich dębów to nie jest epizod, który można zbagatelizować jako “drobne niedopatrzenie”. To sygnał, że konieczne jest podjęcie strategicznych decyzji i nadanie Puszczy Białowieskiej statusu prawnego Parku Narodowego lub Lasu Narodowego, który zapewni priorytet ochronie przyrody, a nie szukaniu doraźnych korzyści poprzez wycinanie drzew pod tym czy innym pretekstem – powiedział Ireneusz Chojnacki, Dyrektor WWF Polska.
Więcej o działaniach WWF na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej: www.wwf.pl/bpn.php
Dodatkowych informacji udziela:
Stefan Jakimiuk – Kierownik Projektu WWF “Bia³owieski Park Narodowy”,
tel. 0-85/681 2733,
tel. kom. 0-606/856 777,
e-mail: sjakimiuk@wwf.pl
notatka prasowa
28.11.2003

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją w Puszczy Białowieskiej zawsze aktualne wiadomości można przeczytać na stronie Leszy dla Puszczy (http://republika.pl/puszcza_bialowieska) redagowanej na bieżąco na miejscu.
Osoby zainteresowane informacją drukowaną mogą dostać papierowe wydania dodatku do “Gazety Współczesnej” W zgodzie z naturą, poświęcone głównie Puszczy Białowieskiej. Dodatek redaguje Janusz Korbel a wydaje WWF Projekt Białowieski Park Narodowy. Adres: WWF, ul. Batorego 44a/13, 17-200 Hajnówka.
Stefan Jakimiuk