Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NIEMCY ZAPRASZAJĄ

Mutlagen – miejscowość w południowych Niemczech, już w latach 80 stała się symbolem oporu wobec uzbrojenia w głowice nuklearne, kiedy to grupa młodych działaczy obrała sobie starą chatę na obrzeżach miasteczka za swoją siedzibę. Wkrótce „Pressehütte” („chata prasowa”) w Mutlagen stała się ośrodkiem działalności kilku organizacji pokojowych i wydawnictwa, dzięki któremu co kwartał ukazuje się „Freiraum” – pismo stawiające sobie za cel propagowanie idei świata bez broni atomowej.

W kwietniu tego roku w Mutlagen spotkała się młodzież z 11 krajów na 14-tym już obozie organizacji „Friedens- und Begegnungsstätte Mutlagen” („Miejsce Spotkań i Pokoju Mutlagen”). Młodzi ludzie w wieku od 17 do 25 lat przyjechali z Polski, Czeczenii, Łotwy, Słowenii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Rumunii.

Uczestnicy obozu z transparentem „Pluton w kosmos – nie!” demonstrowali przeciwko projektowi „Cassini”, w ramach którego 6.10. z Przylądka Canaveral w USA ma zostać wystrzelona w kierunku Saturna sonda „Cassini” niosąca 32 kg trującego plutonu 238 na pokładzie. Przeciwnicy tej misji wskazują na ogromne ryzyko skażenia plutonem na skalę światową w razie wypadku przy starcie. Wg Netzwerk Friedenskooperative (Bonn) na 63 loty w przestrzeń kosmiczną miało miejsce 6 katastrof satelitów wiozących materiały radioaktywne. Losy tych groźnych ładunków pozostały w większości nieznane.

„Friedens- und Begegnungsstätte Mutlagen” już od trzech lat zajmuje się tą problematyką i w tym czasie stało się centrum koordynacyjnym kampanii „Pluton w kosmos – nie!”. To tutaj powstał pomysł raportu o projekcie „Cassini” i stąd nadchodzą stale stosy kartek i listów z tysiącami podpisów przeciwników projektu. 4.10. w Darmstadt 10 000 podpisów ma zostać przekazane Europejskiemu Centrum Operacyjnemu Agencji Kosmicznej (European Space Agency Operation Center).

Naturalnie, sprawa projektu „Cassini” stała się gorącym tematem dyskusji i konfrontacji pomiędzy uczestnikami obozu. Ale pobyt w Mutlagen to także praca: „Pressehütte” zmieniła się w plac budowy, trzeba było wymienić schody i odnowić instalacje sanitarne, żeby instytucja mogła sprawnie funkcjonować i rozwijać się.

W programie kwietniowego obozu były też wykłady nt. historii działalności pokojowych organizacji w Mutlagen i rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Młodzi działacze zwiedzili też Muzeum Meteorytów w Nördlingen i nowoczesne wysypisko śmieci połączone z centrum recyklingu w Ellert. Wszyscy zostali też ugoszczeni przez niemieckie rodziny, a wspaniała atmosfera utrzymywała się do samego końca obozu.

„Friedens- und Begegnungsstätte Mutlagen” potrzebuje także Waszej współpracy i wsparcia!
• Po pierwsze: piszcie listy! Wasze opinie zostaną opublikowane w kwartalniku „Freiraum” poruszającym tematykę uzbrojenia atomowego na świecie.
• Po drugie: redakcja „Freiraum” prosi o wsparcie finansowe na rzecz wydawania pisma i działalności zespołu redakcyjnego (zbieranie informacji często, niestety, związane jest z kosztownymi podróżami). Składając datek, nie zapomnijcie zaznaczyć, na co ma być przeznaczony. Konto bankowe:

Friedens- und Begegnungsstätte
– Freiraum
Raiffeisenbank Mutlagen
BLZ 61361975
Konto: 5568010

„Friedens- und Begegnungsstätte Mutlagen” zaprasza również na szereg imprez organizowanych w najbliższym czasie:

7 – 27 LIPCA
Mutlagen – kolejny obóz w „Pressehütte”; uczestnictwo w obozie obejmuje pomoc w pracach remontowych, budowlanych, ogrodniczych itp. oraz udział w seminariach nt rozwiązywania konfliktów, konfrontacji bez użycia przemocy, podejmowania decyzji grupowych, a także poruszających zagadnienia ochrony środowiska i pokoju na świecie.

Kontakt:
Friedens- und Begegnungsstätte
Mutlagen e.V.
Forststr. 3, 73557 Mutlagen
Deutschland, tel./fax 07171 75661
e-mail: post@pressehuette.de
www.pressehuette.de

3 – 10 SIERPNIA
Dublin – konferencja War Resisters’ International (WRI), której tematem będzie: „Historie i strategie – opór bez przemocy i szanse społeczne”; konferencja organizowana jest co 3 lata przy współpracy Dublin City University

Kontakt:
War Resisters’ International
5 Caledonian Road
London N19DX, GB
tel. 00 44/20/72784040
fax 00 44/20/72780444
e-mail: warresisters@gn.apc.org
www.gn.apc.org/warresisters
www.wri-irg.org

1 WRZEŚNIA
Büchel – (w planach) akcja z okazji Dnia Przeciwko Wojnie 2002; w Büchel znajduje się magazyn niemieckiej broni jądrowej.

Kontakt:
Gewaltfreie Aktion Atomwaffen
Abschaffen (GAAA)
Roland Blach, Lenzehalde 53
70806 Kornwestheim
tel. 07154/22026
fax 07154/186643
e-mail: roblach@s.netic.de
www.gaaa.org

nadesłał Paweł Szarmach
opr. i tłum. z niem. Anna Grabara


ZMIANA ADRESU

Informujemy, iż zmienił się adres Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Ruch na rzecz Ziemi”. Aktualny adres to:
SISE „Ruch na rzecz Ziemi”
Chopina 10/39, 16-400 Suwałki
e-mail: rnrz@rnrz.most.org.pl
http://www.rnrz.most.org.pl, http://www.rospuda.most.org.pl
nadesłał Paweł Szarmach,opr. i tłum. z niem. Anna Grabara