Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NIETOPERZOM NA POMOC

Poniższy blok materiałów pochodzi z ekologicznych list dyskusyjnych oraz interwencji, jakie są przysyłane bezpośrednio do ZB (nie zawsze celem druku). Nie jest wykluczone, że ze względu na koszta ZB będą się ukazywać wyłącznie w Internecie lub wersja papierowa będzie tylko wyborem tekstów, które najbardziej przyciągnęły uwagę internautów (co o tym sądzicie?). Chcę niniejszym zwrócić uwagę czytelników nieposiadających Internetu jak wiele tracą już teraz…
 Andrzej Żwawa

NIETOPERZOM NA POMOC
Cztery organizacje społeczne zajmujące się ochroną nietoperzy utworzyły „Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy”. Działa ono na zasadzie umowy cywilnoprawnej i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób.

Cele Porozumienia są bardzo konkretne:
• realizowanie wspólnych, dużych przedsięwzięć ochronnych, monitoringowych i badawczych,
• wprowadzenie wspólnego systemu licencji chiropterologicznych,
• utworzenie Komisji Faunistycznej,
• wprowadzenie wspólnego, komputerowego systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych chiropterologicznych,
• wydawanie „nietoperzowego” czasopisma naukowego o zasięgu krajowym oraz innych, popularnonaukowych i edukacyjnych materiałów itp.
Tworząc Porozumienie przyjęliśmy założenie, że wspólne prowadzenie dużych przedsięwzięć znacznie zwiększy skuteczność działań, ułatwiając skupienie się na najważniejszych zagadnieniach i obiektach. Powinno też ułatwić zdobywanie i efektywne wykorzystywanie środków oraz umożliwić realizowanie projektów ogólnopolskich.
Porozumienie jest skierowane do miłośników nietoperzy i zajmujących się nimi instytucji. Mamy nadzieję, że przystąpią do niego wszyscy zainteresowani ochroną tej grupy zwierząt. Gorąco zapraszamy!
Więcej informacji o Porozumieniu – w tym również odsyłacze do Umowy oraz Regulaminu, można znaleźć pod internetowym adresem:

www.salamandra.org.pl/news/news03.html

Wkrótce powstanie specjalna strona Porozumienia, która będzie na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana!

dr Andrzej Kepel
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań, tel./fax 0-61/8432160
andrzej@salamandra.org.pl
biuro@salamandra.org.pl
http://www.salamandra.org.pl