Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NIEZAPOMNIANE MIEJSCA...

Tereny objęte ochroną są kluczowymi elementami przyrody i współczesnego krajobrazu. Ich walorów ekologicznych oraz estetycznych nie sposób nie zauważyć. Wnoszą one wkład w dziedzictwo przyrodnicze.

Wiele obszarów ma charakter wyjątkowy. Począwszy od r. 1965 Rada Europy przyznaje im Dyplom Europejski, wyróżniając rezerwaty przyrody, parki narodowe i inne zakątki nietkniętej cywilizacją natury. Poprzez Dyplom podkreślone zostają nieocenione walory przyrodnicze, a także konieczność ich ochrony. Wyróżnienia zostają przyznane na okres 5 lat, po których mogą być one odnowione na podstawie decyzji Komitetu Ministrów, poprzedzonej oceną i rekomendacją grupy specjalistów.

W nr 6 „Dyplomu Europejskiego” zamieszczone zostały krótkie notatki o obszarach i zwierzętach, objętych szczególnym statusem prawnym, zakazującym ich „ucywilizowania”. Obok tekstów znajdują się zdjęcia opisywanych roślin, zwierząt i malowniczych krajobrazów. „Groźba utraty Dyplomu powstrzymuje przed podejmowaniem takich działań, które mogłyby zagrażać integralności chronionych obszarów, działa jednak również jako zachęta do stałej poprawy mechanizmów ochrony. To z kolei przyczynia się do umocnienia prestiżu Dyplomu, którego utrata miałaby znaczący, negatywny oddźwięk w opinii społecznej.” (s. 8).

Na zdjęciach możemy podziwiać przepiękny widok m.in. na szczyt Col du Soufre, Grande Sassiere i jezioro Fours w Parku Narodowym Vanoise we Francji, jezioro Haukilampi w Parku Narodowym Seitseminen w Finlandii, widok Renu i Równiny Kolońskiej z Drachenfels wraz z zamkiem Drachenburg z 1889 r. na pierwszym planie (Rezerwat Przyrody Siebengebirge w Niemczech), Wzgórza Szenas (Węgry), piękny klasztor Weltenburg nad brzegiem Dunaju (Weltenburger Enge, Niemcy), Rezerwat Przyrody Wurzacher Ried (Niemcy), Dąb Skalny (Rezerwat Przyrody Isola Montecristo, Włochy), Parki Naroowe Bullero i Langviksskar (Szwecja), liczne fotografie Parku Narodowego Ecrins (m.in. szczyt Olan (3564 m n.p.m.), Francja), Berezyński Park Narodowy (Białoruś), Rezerwat Przyrody Sasso Fratino (Włochy), tereny Karpat na Ukrainie, Dolinę Wye (Park Narodowy Peak District, Wielka Brytania), ścieżki przyrodnicze i zwierzęta Lasu Bawarskiego (Niemcy), a także wiele innych „cudów przyrodniczych”. Opisana została również struktura i gospodarka ww. regionów. Na końcu „Dyplomu...” znajduje się słowniczek objaśniający trudniejsze terminy ekologiczne, geologiczne i gospodarcze.

Opracowanie stanowi wspaniały przewodnik po najpiękniejszych zakątkach naszej planety, niekiedy zapomnianych. Te „skarby natury” powinny być chronione, aby mogły jeszcze przez długie lata koić zmysły przyszłych pokoleń i leczyć „nostalgię cywilizacyjną”...

Marek Niechwiej

Dyplom Europejski dla obszarów chronionych. Pytania i odpowiedzi, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 2001, tłum. Marek M. Bonenberg, s. 48.
Marek Niechwiej