Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NOWA KONSTYTUCJA

NOWA KONSTYTUCJA
Trwają spory o ustanowienie tzw. Konstytucji Europejskiej – aktu prawnego najwyższego rzędu, kompleksowo regulującego funkcjonowanie Unii Europejskiej. Sprawa jest dla ekologów i wszystkich Polaków bardzo ważna. Ma to być, bowiem akt wyższy od konstytucji krajowych, a więc i od Konstytucji RP z 1997 r. Wejście w życie tego aktu może więc ograniczyć suwerenność państwa polskiego. Tym bardziej jest to istotne, że władze Unii Europejskiej mają taką samą demokratyczną legitymację do sprawowania władzy jak władze np. Zimbabwe. Od czasu do czasu są jakieś wybory, ale to nie obywatele, lecz ministrowie decydują o tym, co jest prawem.
Dla ekologów sprawa jest o tyle ważna, że Polska Konstytucja ma sporo jednak przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Jak będzie z Konstytucją Europejską? Można być pesymistą albowiem praktyka wskazuje, że wbrew rządowej propagandzie Unia Europejska to nie związek miłujących wolność narodów, lecz korporacja kupców dbających o własne zyski. Sprawa dopłat, dotacji i otwarcie rynków pracy oraz władza biurokracji wskazuje na to w sposób jednoznaczny.
Dodatkowa przesłanka wzbudzająca nasze obawy to zapowiedź tego, że nie będzie referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji Europejskiej.
Osoby zainteresowane projektem Konstytucji Europejskiej winny kontaktować się z Rządem:
mgr Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1
00-583 Warszawa
tel. 0-22/ 694-68-48
fax 0-22/ 694-72-65
mkrzymow@kprm.gov.pl
www.bip.kprm.gov.pl

lub z Parlamentarzystami, m.in. z:
Poseł Tomasz Nałęcz (UP)
ul. Żeromskiego 31
26-600 Radom
tel./fax 0-48/363-43-00
Tomasz.Nalecz@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel4/261.htm

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl
Piotr Szkudlarek