Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Nowa Konstytucja

Partia Prawo i Sprawiedliwość opracowała projekt nowej konstytucji, albowiem Polska potrzebuje dzisiaj:

1. Jasnej idei państwa narodowego, odwołującej się do tradycji niepodległościowej i demokratycznej odrzucającej zniewolenie i komunizm.
2. Jasnej koncepcji celów państwa, które ma służyć obywatelom i narodowi jako zbiorowości.
3. Jasnej koncepcji prawa, którego treść musi być zawsze rozumiana w sposób odpowiadający wskazanym wyżej celom państwa. […]
5. Jasnej koncepcji sądownictwa jako trzeciej władzy, mieszczącej się jednak wyraźnie w ramach państwa i służącej obywatelom.

Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z:

Poseł Kazimierz Ujazdowski (PiS)
Solny 14, 50-062 Wrocław
tel./fax 0-71 341-72-50
Kazimierz.Ujazdowski@sejm.pl
www.ujazdowski.pl

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Konstytucja z 1997 roku wymaga zmian. Czytelnie reguluje ona strukturę i organizację Państwa Polskiego, ale nie zapewnia ona należytego upodmiotowienia obywateli. Bardzo wiele przepisów o prawach obywatelskich stanowi odesłanie do ustaw, co w praktyce oznacza, że mogą one być kształtowane z dużą dozą dowolności i są w efekcie tak sformułowane, że obywatele mogą demokratycznie zmieniać władzę, ale to jedyne, na co mają wpływ. Raz na cztery lata mogą się wypowiedzieć i coś zmienić, a w czasie pomiędzy wyborami – hulaj dusza, piekła nie ma. Skuteczność prawnych działań na rzecz ochrony środowiska w znacznej części zależy właśnie od tego, jak są sformułowane prawa obywatelskie.

Projekt konstytucji przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość ma i tę wadę, że przepisów o ochronie środowiska naturalnego jest w nim jak na lekarstwo, co cofa nasze prawodawstwo do poziomu pamiętnego roku 1952. Pod tym względem projekt jest o wiele gorszy od obecnie istniejących przepisów ustawy zasadniczej.

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl