Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NOWELA KONSTYTUCJI

Grupa Posłów wniosła projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP. Sam projekt dla ochrony środowiska żadnego znaczenia nie ma: dotyczy jedynie przyznania Prezesowi NBP prawa do wydawania rozporządzeń. Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych Posłów oraz bardzo ograniczoną i apolityczną materię projektu sądzę, że można spodziewać się uchwalenia tej ustawy. Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z:

Poseł Zbigniew Wawak (AWS)
1 Maja 47, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 0-33/204-99 fax 0-33/204-95
Zbigniew.Wawak@sejm.gov.pl
www.sejm.gov.pl

Sprawa ma kapitalne znaczenie dla ekologów. Jak już się nowelizuje jakiś akt normatywny, wszczęta zostanie odpowiednia procedura, to zawsze mogą się pojawić dodatkowe propozycje. Mam nadzieję, że będzie to okazja do zmiany przepisów Konstytucji o działalności Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie z wnioskiem do Trybunału stowarzyszenia nie mogą występować. Mogą to jednak robić m. in. związki zawodowe i związki wyznaniowe. Przyznanie takich uprawnień również stowarzyszeniom sprawi, że obywatele będą mieli wreszcie realny wpływ na legislację. Obecnie formuła skargi konstytucyjnej ze względu na swe formalne ograniczenia jest martwa. Wydaje się, że osoby zainteresowane ,,dopisaniem'' odpowiednich przepisów do projektu winny kontaktować się z:

Darek Szwed
Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
tel./fax 0-22/83 12 830
tel. 0-501/02 29 59
e-mail: szwed@bwle.most.org.pl
http://most.org.pl/bwle

Pewną szansą na to, że takie zmiany są możliwe są nadchodzące wybory.

mgr Piotr Szkudlarek
0-22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl, szkudlarek.wizytowka.pl
mgr Piotr Szkudlarek