Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

O „EKOLOGICZNYM”(!) SPALANIU SŁOMY

O „EKOLOGICZNYM”(!) SPALANIU SŁOMY
Umieszczona w ZB 176 wzmianka „O „ekologicznym” (?) spalaniu słomy” autorstwa Pawła Zawadzkiego wprowadza w błąd słabo zorientowanego czytelnika. Nie mam zamiaru dyskutować o tym, czy prezentacja tematu przez IBMER była właściwa. Rzecz o pozyskiwaniu energii z biomasy, którą jest też słoma.

Pozyskiwanie to może być scentralizowane. Mamy duże zakłady, kombajny, podnośniki, automatykę i przyciski na tablicy, a więc to czego oczekuje bogaty osobnik, który ma mało czasu, bo zamienia go na pieniądze w inny sposób. Nie sposób jednak nie dostrzegać tego, że pozyskiwanie energii z biomasy stanowi na świecie główne źródło pozyskiwania energii przez rozproszonych odbiorców. Tak też jest i w Polsce.
Wykorzystanie biomasy jest i ekologiczne i tanie. Niekontrolowane i pozostawione bez wiedzy i wsparcia technicznego może stanowić źródło destrukcji określonych ekosystemów. W Polsce jest to dodatkowa szansa na ograniczenie zużycia węgla i poprawy sytuacji ekonomicznej wielu rozproszonych odbiorców energii. Rzecz w bardziej efektywnym sposobie wykorzystywania dostępnego surowca (w tym słomy) i usprawnieniu procesu spalania. Byłbym zobowiązany, gdyby Autor notatki zastosował analizę wartości dla małych kotłów c.o. na biomasę, a pozostawił w spokoju gigantyczne inwestycje. Odsyłam do oferty firmy Jero (http://www.jero.pl).

Aleksander B. Szymański
Aleksander B. Szymański