Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

O energetyce inaczej - dla użytkowników i sceptyków

Autorzy tej książki to profesorowie Mirosław Dakowski (fizyk jądrowy i energo-analityk) i Stanisław Wiąckowski (ekolog). Planują ukazanie się książki w lecie 2005 r.

Dokumentuje ona bezsens "wojen o energie" i ukazuje ich niektóre kulisy. Szkicuje sytuację w dziedzinie kopalnych źródeł energii: ropy, gazu, węgla, energii jądrowej (i spowodowane przez nią niebezpieczeństwa) w skali co najmniej dziesięcioleci. Dokumentuje istnienie wysokich, często dziesiątki czy setki razy wyższych cen od kosztów.

Wskazuje na ogromny potencjał poszanowania energii oraz analizuje sukces energii odnawialnych (szczególnie biomasy) w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu.

Dokumentuje związek między wykorzystaniem różnych nośników energii a stanem środowiska. Omawia strategie transportu gazu (rurociągi i metan płynny - LNG).

Wskazuje na ogromny potencjał "nowych", dotąd prawie nie wykorzystanych, zasobów kopalnych (hydraty, łupki bitumiczne i piaski smoliste). Będą one przejściem do energetyki słonecznej i jej doskonałego nośnika - wodoru. Naszkicowano podstawy energetyki solarnej (Słońce powinno stanowić podstawę energetyki XXI w.).

Poniżej roboczy spis treści. Ponieważ autorzy chcą mieć swobodę pisania prawdy i tylko prawdy, wygląda na to, że wydadzą książkę własnym sumptem. Dlatego proponują Państwu możliwość reklamy na stronach początkowych i końcowych. Wstępne ceny ogłoszeń barwnych to 300 zł za pół strony (dodajemy 2 egz. książki) i 500 zł za stronę (dodajemy 5 egz. książki). Można też zamówić książkę w cenie obniżonej (20 zł /egz. przy ilości ponad 4 szt.) - cena detaliczna jest szacowana na 27 zł.

Ponieważ tematyka książki jest nie tylko nabrzmiała miliardami dolarów i związanymi z nimi emocjami, lecz również rozwija się szybko i na wielu polach trudnych do ogarnięcia przez dwie osoby, w II wydaniu przewiduje się uzupełnienia czy rozszerzenia tematów lub oburzone sprostowania ewentualnych adwersarzy.

Informacje i zamówienia

Mirosław Dakowski
Niemodlińska 52
04-635 Warszawa
tel./fax 0-22 812 08 06
dakowy@elektron.pl


O energetyce - dla użytkowników oraz sceptyków

Energia, czynnik decydujący o rozwoju ekonomicznym i stanie środowiska


Motto: Ratunek tonących w rękach samych tonących.
I. Ilf i E. Pietrow, Dwanaście krzeseł
Wstęp

1. Wojny o energię

1.1. Dwie wojny XX wieku
1.2. Yom Kippur
1.3. "Wojna w Zatoce"
1.4. Ponowne "odkrycie" zasobów Basenu Morza Kaspijskiego (BMK)
1.5. Rurociągi do piekła
1.6. Krew za ropę

2. Współczesne problemy energetyczne

2.1. Problemy energetyczne krajów Europy Środkowej
2.2. Jak zwiększano wydajności zużycia energii
2.2.1. Transport
2.2.2. Przemysł
2.2.3. Wykorzystanie energii przez handel i budownictwo
2.2.4. Rolnictwo a energia
2.2.5. Przyczyny nadmiernej energochłonności gospodarki polskiej

3. Poszanowanie energii

3.1. Racjonalizacja zużycia energii - wyzwanie dla Polski
3.2. Energochłonność w świecie i w Polsce
3.3. Walka o Agencję Poszanowania Energii
3.3.1 Konieczność poszanowania energii
3.3.2. Agencja Poszanowania Energii. Założenia programowe
3.4. Analiza najmniejszych kosztów
3.4.1. Przykłady
3.4.2. LCA w Polsce:
3.5. Konieczność poszanowania energii

4. Energetyczne surowce konwencjonalne, kopalne

4. 1. Ropa naftowa
4.2. Gaz ziemny
4.2.1 Skąd brać gaz ?
4.2.2. Pierwsza działka za darmo
4.3. Węgiel
4.4. Energia jądrowa
4.4.1. Koszty i skutki
            a. Moce szczytowe a moce podstawowe
            b. Opłacalność EJ przy rachunkach "standartowych"
            c. Nowe propozycje: AP-600 i "wzmacniacz energii" Carlo Rubii
            d. Koszta składowania wypalonego paliwa i zabezpieczenia zużytych reaktorów
4.5. Polityka energetyczna korzystna dla Polski

5. Energie odnawialne

5.1. Ceny a koszty energii
5.2. Potencjał EO
5.4. Małe elektrownie wodne (mewy)
5.5. Energia z biomasy
5.5.1. Potencjał biomasy
5.5.2. Plantacje energetyczne
5.5.3. Sukcesy we wprowadzeniu i użytkowaniu kotłów na biomasę
           Dostępne i stosowane technologie
           Ocena ilości i mocy kotłów C.O. w Polsce
           Niebezpieczeństwa mogące powstawać podczas spalania biomasy
5.5.4. Paliwo lub kompost pochodzenia zwierzęcego
5.5.5. Diagnoza i propozycja dla rozwoju biogazowni i agrorafinerii
           Paliwo rzepakowe a gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła
5.6. Energia wiatru
5.7. Energia słoneczna
        kolektory słoneczne
5.8. Energia pływów
5.9. Strona prawna i finansowa

6. Energia i środowisko

6.1. Energetyka a stan środowiska w Polsce
6.2. Energia i jakość powietrza
6.3. Energia i woda
6.4. Energia i odpady
6.4.1 Odpady radioaktywne
6.4.2 Odpady nieradioaktywne
6.5. Ekonomiczne aspekty zmian klimatu
6.5.1. Podatki węglowe
6.5.2. Gazy cieplarniane a handel zezwoleniami na emisję
6.6. Edukacja energetyczna
6.7. Efekt cieplarniany: czy my jesteśmy jego przyczyną?
6.7.1. Zmiany klimatu, efekt cieplarniany; czy udział człowieka jest istotny? I czy jest udokumentowany?
6.7.2. Przyczyny zmian klimatu niezależne od działalności człowieka
           Wymuszenia atmosferyczne - ilościowo
           Para wodna - podstawowy gaz cieplarniany
6.7.5. Dane klimatyczne z przeszłości
6.7.6. Czy i jak wpływać na zmiany klimatu?
           Scenariusze
6.7.7. Przykład obecnej niepewności danych: poziom oceanów
6.7.8. Obserwowane zmiany temperatury na Antarktydzie
6.7.9. Możliwość wpływu hydratów na klimat
6.7.10. Skala wpływu dwutlenku węgla na klimat
6.7.11. Podsumowanie

7. Geostrategia energetyczna, energetyka przyszłości

Epoka kamienia łupanego zakończyła się nie dlatego, że zabrakło kamieni
Szejk Yamani, Kuwejt, prezes OPEC
7.1. Zasoby odnawialne - perspektywy
7.1.2. Energia geotermiczna
7.2. Zapasy konwencjonalnych paliw kopalnych
7.2.1. Skroplony gaz naturalny (LNG)
           O roli gazu w elektro-energetyce
           Na jakie odległości opłacalne jest przesyłanie gazu rurociągami
           Zasady powstawania cen LNG
           Podsumowanie
7.2.2. Geopolityka a dywersyfikacja dostaw nośników energii
           Komu służą zróżnicowania
7.3. Źródła niekonwencjonalne, ale kopalne
7.3.1 Hydraty
          Doświadczenia arktyczne - utrudnienia w eksploatacji rurociągów
          Ocena ilości i rozmieszczenia hydratów
          Sposoby eksploatacji
          Hydraty jako konkurencyjny sposób transportu gazu
7.4. Energetyka wodorowa
7.4.1.Wodór ze Słońca
7.4.2. Zastosowanie wodoru i wodorków
7.4.3. Sposoby magazynowania
           Przechowywanie wodoru w stanie gazowym
           Magazynowanie wodoru w -sferach
7.4.4. Transport wodoru
7.5. Energia słoneczna w XXI w.
7.6. Wnioski
       Czy zmiana jest możliwa?
       Pułapki globalizmu

Zakończenie
Piśmiennictwo
Mirosław Dakowski