Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

O PRZEBIEGU VIA BALTICA PRZESĄDZI STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

O PRZEBIEGU VIA BALTICA PRZESĄDZI
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

7.8. br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu I Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica. W obecności ekologicznych organizacji pozarządowych podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Dariusz Skowroński – pełnomocnik Rządu ds. budowy dróg krajowych i autostrad, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Szamałek oraz zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek zapewnili, że przebieg drogi ekspresowej Via Baltica nie jest przesądzony.
Jak poinformowali ministrowie, podstawą do podjęcia decyzji o przebiegu tej trasy będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Przetarg na przeprowadzenie tej oceny zostanie wkrótce ogłoszony przez GDDKiA. Obecne na spotkaniu organizacje pozarządowe wyraziły nadzieję, że proces oceny zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Jest to istotne zarówno ze względu na zapewnienie skutecznej ochrony cennych przyrodniczo obszarów Podlasia, jak i na możliwość uzyskania środków na realizację tej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.
Dodatkowych informacji udzielają – zob. wyżej.
notatka prasowa
Warszawa, 8.8.2003