Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

O REGIONALNYM PROGRAMIE GOSPODARKI ODPADAMI W KOSZALINIE

O REGIONALNYM PROGRAMIE GOSPODARKI ODPADAMI W KOSZALINIE
Do końca 2003 r. każde województwo, powiat, miasto i gmina powinny opracować własny Program Gospodarki Odpadami. Ma on pomagać w pozyskaniu pieniędzy, które zostaną wykorzystane na rzecz ochrony środowiska w regionie. Z pomysłem opracowania planu wspólnego dla powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego i sławieńskiego wystąpiło koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Opracowanie takiego projektu dla kilku jednostek pozwoli zaoszczędzić 20-30% koniecznych wydatków. Łatwiej też będzie uzyskać pieniądze z funduszy celowych. Dotychczas do programu zgłosili akces: Koszalin – miasto i powiat ziemski oraz miasto i gmina Karlino pow. białogardzki.
mgr Bernard Konarski
Rzemieślnicza 10d/6
Koszalin
tel. 0-94/431746
autor jest przewodnikiem turystycznym I klasy po ziemi koszalińskiej od 1953 r.
Bernard Konarski