Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OBRONA PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ

Towarzystwo Ochrony Przyrody w Gorzycach zainicjowało powstanie sieci osób współpracujących na rzecz ochrony Puszczy Sandomierskiej. Celem jej istnienia są:

• odnalezienie i zinwentaryzowanie miejsc cennych przyrodniczo jak np. tereny podmokłe, starorzecza, starodrzewia czy miejsca występowania rzadkich gatunków oraz ginących typów środowisk
• doprowadzenie do objęcia tych miejsc obszarowymi formami ochrony
• ochrona czynna poprzez akcje sprzątania, wykup terenów itp.
• edukacja ekologiczna lokalnych społeczności zamieszkujących Puszczę Sandomierską

Osoby zaangażowane w działania sieci miałyby m.in. zbierać informacje na temat takich miejsc i przesyłać je do siedziby TOP w Gorzycach. Udział w działalności sieci może wziąć każdy niezależnie od wieku. Szczególnie zapraszamy do współpracy osoby zamieszkałe na terenie Puszczy Sandomierskiej (w widłach Wisły i Sanu na północ od Rzeszowa) oraz z terenów sąsiednich.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod poniższym adresem:

Towarzystwo Ochrony Przyrody
 Mieszczańskiego 3
39-432 Gorzyce

Sebastian Sobowiec


Sebastian Sobowiec