Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OCHRONA PRZYRODY ZBYT SKOMPLIKOWANA DLA MINISTERSTWA?

Andrzej Kepel,
andrzej@salamandra.org.pl
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6,
60-514 Poznań
tel./fax 0-61/8432160, 6628606
biuro@salamandra.org.pl,
www.salamandra.org.pl

OCHRONA PRZYRODY
ZBYT SKOMPLIKOWANA
DLA MINISTERSTWA?
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce zrezygnować z części programów rolno-środowiskowych. Uznano, że ich realizacja jest zbyt skomplikowana i łatwiej będzie przeznaczyć te środki nie na ochronę przyrody na obszarach wiejskich, lecz na „prostsze” programy – np. promujące tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych (co jest sprzeczne z interesem ochrony różnorodności przyrodniczej).
Przyrodnicy biją na alarm. Takie „uproszczenie” może oznaczać klęskę dla polskiej przyrody. Programy rolno-środowiskowe miały równoważyć negatywne dla środowiska skutki Wspólnej Polityki Rolnej. Rezygnacja z nich może albo zagrozić skutecznemu wprowadzaniu Ekologicznej Sieci NATURA 2000 (z czym będą się wiązać duże kary dla naszego państwa), albo będzie oznaczać konieczność znaczącego zwiększenia nakładów na tę Sieć z budżetu państwa (kosztem czego?). W obu wariantach jest więc groźna i krótkowzroczna nie tylko z przyrodniczego, ale i ekonomicznego punktu widzenia.

Więcej informacji na ten temat, w tym LIST 43 ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DO MINISTRA OLEJNICZAKA, można znaleźć pod adresem: www.salamandra.org.pl/news/2003/news027.html.
Andrzej Kepel