Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OCHRONA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

WP Prof. dr hab. Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
fax: 0-22/628-68-46, e-mail: premier@kprm.gov.pl

OCHRONA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Szanowny Panie Premierze!

Pragniemy wyrazić swoje najwyższe zaniepokojenie sytuacją ostatniego fragmentu naturalnych lasów na terenie Europy – Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swą różnorodność biologiczną las ten reprezentuje wartość przyrodniczą unikatową na skalę światową. Zachowane do tej pory fragmenty naturalnych lasów są enklawą dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, jest to m.in. obszar o znaczeniu międzynarodowym dla ochrony ptaków. Puszcza Białowieska jest jednym z niewielu miejsc, w których działanie trwających od milionów lat procesów ekologicznych i ewolucyjnych nie zostało jeszcze przerwane. Obszar o tak wyjątkowych walorach, będący obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzko-ści, w pełni zasługuje na objęcie ochroną w najwyższej możliwej w Polsce formie – parku narodowego.

W świetle tych faktów, kontynuacja wyrębów na obszarze obejmującym ponad 80% powierzchni Puszczy, traktowanie ostatnich fragmentów pierwotnego lasu jako źródła surowca drzewnego jest najbardziej dewastującym środowisko przedsięwzięciem w Europie. My, niżej podpisani, będąc obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i tym samym współwłaścicielami Puszczy Białowieskiej wyrażamy stanowczy protest przeciwko takiemu marnotrawieniu naszego wspólnego dobra, przeciwko działaniom szkodzącym reputacji Polski w świecie.

DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU RP:
• wydania decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu wyrębów w Puszczy Białowieskiej
• objęcia ochroną całej Puszczy w najwyższej przewidywanej prawem formie (parku narodowego).

Imię i nazwisko
Adres
Podpis
WP Prof. dr hab. Jerzy Buzek