Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OFERTA WYDAWNICTWA ZB

 Nr 38 Piotr Szkudlarek, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Kraków 2002, ISBN 83-87331-35-X, 28 s.A5, foliowana okładka, 48 g, 2 zł. Nadzorowanie przez obywateli organów państwa ma strategiczne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Aby nadzór był możliwy, należy informować na bieżąco o działalności tych organów. Zbieraniu tego rodzaju informacji służą przepisy prawa ochrony środowiska. Jednak przepisy te ściśle reglamentują dostęp do informacji, tak pod względem organów zobowiązanych do udzielania informacji jak również tematyki informacji jakie mają być udostępniane. Od wad tych wolna jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jej przepisy można stosować w kontaktach ze wszystkimi organami władzy państwowej oraz samorządu terytorialnego jak również i w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz partiami politycznymi. Tematyka informacji jaka ma być udostępniana nie jest ograniczona. Można więc domagać się informacji tak od administracji jak i od władzy ustawodawczej i sądowniczej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala więc na pozyskiwanie informacji, np.: o pracach legislacyjnych nad ustawodawstwem prawa ochrony środowiska, o sprawach pogwałcenia przepisów karnych o ochronie środowiska (np. z Rozdziału XXII Kodeksu karnego) albo o sprawach z powództwa cywilnego za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym. Nadto ustawa o dostępie do informacji publicznej jest w praktyce wygodniejsza dla obywateli (terminy realizacji wniosków, opłaty, procedura sądowa) niż przepisy prawa ochrony środowiska. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie narusza wcześniejszych przepisów prawa ochrony środowiska, ale też nie ma przepisu, który by zakazywał stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawach normowanych przez prawo ochrony środowiska albo inne ustawy zawierające przepisy o jawności. Pozyskując informacje, obywatel może sobie wybrać jaką chce stosować ustawę, ale ustawa o dostępie do informacji publicznej jest korzystniejsza.
 Nr 37 Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy, Kraków 2002, ISBN 83-87331-34-1, 248 s.A5, foliowana okładka, 325 g. Niniejsza książka z pewnością może wzbudzić emocje w środowiskach „ekologicznych”. Niektóre pomysły autora są kontrowersyjne, np. zaproponowana pół-hodowla rzadkich zwierząt (ach, ci myśliwi), czy też reintrodukcja chronionych gatunków roślin na „stanowiskach naturalnych lub prawie naturalnych” (o ile miło byłoby znów zobaczyć kotewkę wodną na stawach w Rozkochowie, to jednak myślę, że nie tędy droga; jej brak ma przypominać ludziom, że każdy ich czyn niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje; reintrodukcja tej rzadkiej rośliny nauczyłaby ludzi, że „wszystko da się odkręcić”, a zatem po co zmieniać swoje postępowanie?). Książkę tę jednak warto przeczytać nie tylko z powodu nietuzinkowych projektów rozwiązania problemów natury ekologicznej, ale również dla samych historii „z życia leśnika wziętych”, ciekawych skomentowanych ilustracji oraz licznych przytaczanych przez autora przykładów skutecznej i nieskutecznej ochrony gatunków. Każdy, kto choć trochę interesuje się losem przyrody, powinien zajrzeć do tej pozycji, choćby po to by skonfrontować swoje, często czysto teoretyczne, akademickie wyobrażenie nt tego jak powinno się chronić przyrodę z rzeczywistością z jaką na codzień spotyka się autor tej książki.

 nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, ISBN 83-87331-00-7, 184 s. A5, foliowana okładka, 239 g, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsens jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć autor, który przez wiele lat korzystał z obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).
 Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s. A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 5 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. „Chcemy pokazać możliwe a po¬mi¬ja¬ne rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (…) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane.” – prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).
 Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s. A4, ilustracje, 74 g, 5 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy:  informacyjno-teoretyczny – zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację;  dydaktyczny – zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.
 Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. „Dom”, Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s. A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe vera.
 Ken Schoolland, Przygody Jonatana poczciwego, ZB i Instytut Liberalno-Konserwatywny, Kraków 2000, ISBN 83-87331-15-5, 112 s. A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 175 g, 15 zł. Na prostych i przystępnych przykładach pokazuje absurdy współczesnego, opartego na państwowym przymusie i przeżartego etatyzmem społeczeństwa (ściśle rzecz biorąc, chodzi tu o Stany Zjednoczone, ale większość rozdziałów można zastosować również i do innych krajów, w tym do Polski). Do tej pory książka ta została przetłumaczona na wiele języków, m.in. na niderlandzki, litewski, norweski, rumuński, rosyjski, serbski). Na Hawajach, gdzie mieszka autor, została dopuszczona jako pomocniczy podręcznik do nauki ekonomii dla dzieci w tamtejszych szkołach.
Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Czas realizacji zamówień na publikacje innych niż ZB wydawców jest niezależny od nas. Zamówienia należy składać pod poniższym adresem lub na stronie internetowej  zb.eco.pl/ksiegarn (księgarnia wirtualna). Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek – piątek  7-20) i w punktach sprzedaży wymienionych na 5 s. ulotki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (pow. 7 zł). Do podanych cen (prócz prenumeraty – 5 zł/egz., w tym koszt wysyłki na terenie kraju!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy zamówieniach od 10 zł jest możliwość otrzymania bonusu w postaci publikacji:
 Prawo ochrony środowiska, praca zbiorowa pod red. Tomasza Walkowicza i Izabeli Mleczko, FWIE, TNZ, Kraków 2001, ISBN 83-87331-31-7, okładka miękka, 100 s. A4, 268 g. W publikacji omówione zostały regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27.4.2001, która dostosowuje nasze przepisy do wymagań Unii Europejskiej. W publikacji przedstawiono przepisy ogólne ustawy, główne zadania jakie przewidziane zostały do realizacji przez organy administracji publicznej oraz omówiono strukturę innych ustaw, których przepisy odwołują się do przepisów Ustawy. W publikacji omówione zostały także wymagania dotyczące pozwoleń ekologicznych, w tym nowo wprowadzonego pozwolenia zintegrowanego. Scharakteryzowany został system ochrony jakości wprowadzający nowe wymagania dotyczące przedsiębiorców i organów administracji publicznej w zakresie ochrony zasobów środowiska. W publikacji omówiono także przepisy dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i ocen oddziaływania na środowisko zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska i prawie międzynarodowym. Omówiono także wybrane zagadnienia dotyczące środków finansowo-prawnych, w tym nową instytucję w polskim prawie – program dostosowawczy. W publikacji znajdują się również materiały szkoleniowe firmy Atmoterm sp. z o.o. pt. „Obowiązki podmiotów gospodarczych w świetle nowej ustawy Prawo ochrony środowiska”.
Recykling – katalog 97/98, OTZO, Kraków 1997, ISBN 83-903714-5-6, 102 s.A4, kolorowa, foliowana okładka + 8 dodatków regionalnych po kilka – kilkanaście s. A4, 716 g. Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących:
• systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych
• urządzenia i technologie utylizacji odpadów
• projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów
• pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
• przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych
• utylizację odpadów specjalnych.
W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami – razem 2150 firm (zob. ZB nr 4(106)/98, s. 64; 7(109)/98, s. 66).