Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

OGŁOSZENIE

L.O. im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Gó-rach
ul. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 0-32/285 29 41
www.liceum-staszica.topnet.pl

środa, 16 maja 2001

Szanowni Państwo!
Jesteśmy grupą uczniów LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, zrzeszoną w Szkolnym Kole Turystycznym. Od marca tego roku przygotowujemy wyprawę do Szwecji. W zało-żeniu ma ona polegać na wymianie.
Celem tej wymiany jest popieranie i zachęta do wzajemnych kontaktów, poznawanie systemu nauczania, kultury, obyczajów. Natomiast tematem wymiany jest ochrona środowiska, ekologia, zdrowie oraz sposoby ochrony i współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Chcielibyśmy zapoznać się również z gospodarką kraju, która jest jedną z potężniejszych w Europie. Wzorując się na Szwecji będziemy mieli możliwość wprowadzenia ekologicznego trybu życia do naszej szkoły, domów i środowisk i pozwoli nam to zapoczątkować proces kształtowania świadomości polskiego Europejczyka.
Zwracamy się zatem z prośbą do Państwa o umożliwienie nam porozumienia z instytucjami, fundacjami, polonijnymi towarzystwami, które z kolei stworzyłyby nam kontakt ze szwedzkimi szkołami średnimi, zainteresowanymi wymianą międzynarodową z Polską, jak również organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i zagadnieniami tej dziedziny.
Wyrażamy wdzięczność za uwagę i mamy nadzieję na pomoc w stworzeniu pomostu po-między Polską – krajem starającym się o członkostwo, a Szwecją – przodującą w Unii Europejskiej.
Z poważaniem

Uczniowie LO im. S. Staszica

PS.

Kontakt ws projektu:

Adam Jan Kowalczyk
Bałkańska 4/7, 42-612 Tarnowskie Góry
tel. 0-32/285-15-27, tel. 0-600/245 901
adam@iq.pl, www.projektszwecja.w.pl