Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO ELEMENT PLANOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO”

Warszawa, 9-10 maja 2002 r.
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, ul. Wawelska 52/54, sala 324
Polityczne i finansowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej: Polityka rozwoju wsi i rolnictwa – miejsce odnawialnych źródeł energii; Odnawialnej źródła energii w polityce energetycznej państwa; Znaczenie odnawialnych źródeł energii w planowaniu na szczeblu powiatów; Perspektywy współpracy międzynarodowej dla rozwoju polskiej energetyki odnawialnej; Inwestycje w energetyce odnawialnej w Polsce – warunki finansowania inwestycji; Wpływ wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na realizację zadań własnych samorządów; Szanse rozwoju rynku pracy dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
Ocena oddziaływania na środowisko energetyki odnawialnej: Wymagania i procedury ocen oddziaływania na środowisko zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska; Doświadczenia krajów europejskich w zakresie oceny wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko i krajobraz; Metody i narzędzia stosowane przy ocenie oddziaływania na środowisko; Wytycznych do wykonywania i oceny raportów oddziaływania inwestycji na środowisko i krajobraz

Istnieje możliwość umieszczenia reklam oraz sponsorowania konferencji. Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

22/6466850, 6466854 w. 122
joannad@ibmer.waw.pl
http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec/konf_maj.html

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej
Instytut Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
RES OPET Poland