Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „OCHRONA PRZYRODY W MIASTACH W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA
„OCHRONA PRZYRODY W MIASTACH
W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

ORGANIZATORZY
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody Uniwersytet Łódzki przy współpracy z Katedrą Ochrony Przyrody i Katedrą Zarządzania Miastem i Regionem UŁ
TERMIN
23-24.10.2003
MIEJSCE
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz Wydział Zarządzania UŁ
KOSZT
wstępny koszt uczestnictwa 100 zł (cena może ulec zmianie)
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Zakres przedsięwzięcia prezentują poniższe grupy tematyczne:
• formalna i nieformalna ochrona przyrody w miastach,
• wiodące kierunki i priorytety w zagospodarowaniu wolnych przestrzeni w miastach a potrzeby ochrony przyrody,
• ochrona ekosystemów wodnych w miastach, w tym m.in. utrzymanie drożności dolin rzecznych,
• zarządzanie zielenią w miastach: zieleń urządzona, zieleń spontaniczna, zieleń osiedlowa, lasy miejskie,
• zieleń w planach zagospodarowania przestrzennego miasta,
• oazy naturalnej przyrody w miastach,
• miasta jako siedliska roślin i zwierząt (gatunki synantropijne),
• instrumenty prawne i ekonomiczne ochrony przyrody w miastach,
• świadomość ekologiczna mieszkańców miast.

Zapisy oraz dodatkowe informacje:
http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/sknop
sknop@acer.biol.uni.lodz.pl
tel. 0-501/241994