Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Organic Market Forum 2007

14 - 15.5.2007 – już po raz drugi – odbędzie się w Warszawie "Organic Market Forum", organizowane przez EkoConnect. Tematami przewodnimi będą: produkcja, sprzedaż oraz tworzenie struktur handlowych dla produktów ekologicznych. Uczestnicy, przedsiębiorcy i decydenci z branży zdrowej żywności, spotkają się, aby wymienić doświadczenia, skorzystać z dobrych przykładów i nawiązać regionalne oraz ponadregionalne kontakty.

Jakie nowe rozwiązania dla mojej firmy ekologicznej są możliwe? Jak osiągnę sukces na rynku ekologicznym? Gdzie znajdę owe rynki zbytu, surowce, nowe produkty w kraju lub za granicą? Celem Organic Market Forum 2007 jest pomóc zainteresowanym znaleźć odpowiedzi na te pytania. Udział w nim weźmie około 300 przedsiębiorców, specjalistów i decydentów z Polski, Czech, Niemiec, Węgier i sąsiednich krajów. Nie powinno też zabraknąć rolników, oferujących naturalne surowce. Forum ma być dla nich platformą współpracy i zaowocować nowymi rozwiązaniami handlowymi oraz nowymi kontaktami biznesowymi.

Dwudniowy program obejmuje 17 prezentacji specjalistów oraz wiodących przedsiębiorców ekologicznych ze Środkowej Centralnej i Wschodniej Europy. 14.05 mowa będzie o sytuacji na rynku żywności ekologicznej, warunkach produkcji i sprzedaży, a przedstawiciele znanych marek z tego sektora (Biobabalscy, Rolmięs, Zebra, Marius Gabor i Vetrija) podzielą się swoimi doświadczeniami. 15.05 dyskusja skupi się na tworzeniu struktur handlowych, a o swojej działalności opowiedzą hurtownicy i detaliści z różnych krajów. Dodatkowo zaplanowana jest wizytacja dwóch firm z branży ekologicznej w Warszawie. Przez cały okres trwania forum producenci ekologicznej żywności będą też prezentować swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach.

Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej rozwijają swój własny rynek i mogą również eksportować wysokiej jakości produkty ekologiczne oraz surowce naturalne. Z kolei stare państwa członkowskie interesują się nowatorskimi produktami i nowymi partnerami. Organic Marketing Forum jest więc dobrą okazją do spotakania się obu stron – Wschodu i Zachodu – powiedział Bernhard Jansen, prezes EkoConnect. Wymiana wiedzy, informacji, doświadczeń i technologii w zakresie rolnictwa ekologicznego między krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Zachodniej jest głównym celem jego stowarzyszenia. Współpracuje ono w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, organizacjami marketingowymi rolnictwa oraz organami administracji lokalnej.

EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa
Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy

Prezydent: Bernhard Jansen
Arndstrasse 11, D-01099 Drezno
Republika Federalna Niemiec
tel. +49 351 2066 172, fax +49 351 2066 174
e-mail: info@ekoconnect.org
Więcej informacji na stronie www.ekoconnect.org

Organic Market Forum 2007 odbędzie się w hali EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
tel. 022 256 71 27

Kontakt:
Agnieszka Bolek
tel. +49 351 456 8039, fax +49 351 206 6174
e-mail: agnieszka.bolek@ekoconnect.org