Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OSIEDLE W PARKU NARODOWYM

Kościół Św. Rocha w Lipkowie znajduje się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Plebania kościoła to zabytkowy dworek, należący kiedyś do teściów Henryka Sienkiewicza. Tu powstawał „Pan Wołodyjowski”. Poprzedni użytkownik i opiekun dworku, ksiądz Wacław Kurowski założył w budynku izbę pamięci poświęconą pisarzowi i pieczołowicie wyposażył salon w pamiątki i meble z epoki. Prowadził również kronikę wydarzeń i gromadził wycinki prasowe dotyczące realizacji filmów. Dworek jest malowniczo usytuowany nad rzeczką Struga Lipkowska. Był nawet pomysł renaturalizacji stawów rozlokowanych wzdłuż rzeczki.

Dzisiaj dworek otacza krajobraz księżycowy, starodrzew został przerzedzony, Izba Pamiątkowa już nie istnieje, została całkowicie zdewastowana przez następców ks. Kurowskiego. Angielska firma Lincoln w trójstronnym porozumieniu: Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak, obecny proboszcz parafii Lipków oraz Gmina Stare Babice wymyślili, że powstanie tutaj osiedle pod nazwą „Kampinos”! Łęgowe drzewa stanowiące parkowe otoczenie dworu wycięto w pień! Przed dewastacją gniazdowały tutaj liczne gatunki ptactwa wodnego. Teren ten, w tym rzeczkę, zasypano piaskiem z wykopów pod budowę osiedla podobno ekologicznego! Ptaki utraciły swoją naturalną ostoję. Inwestor planuje wybudowanie aż 120 domów na gruntach, które stanowiły szlak wędrówek zwierząt puszczańskich! W ten sposób zamknie się im możliwość przemieszczania się z Lasku Bemowskiego do Parku Narodowego i odwrotnie. Ciekawe, który z uczonych i za jakie pieniądze sporządził wymaganą prawem ocenę oddziaływania na środowisko tej inwestycji?! Jeśli chodzi o Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, Jerzego Misiaka, to nieoficjalnie wiadomo, że dokonał już wyboru swojego domu na osiedlu „Kampinos”! W tej sytuacji rodzi się pytanie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, czy należycie dopilnował ochrony zespołu pałacowo – wiejskiego i zabytkowych drzew na plebanii Lipków?!

prezes Anna Gurdzińska
Klub Ekologiczny Izabelin
tel. 0-22/722-66-09

Wszyscy, którzy chcieliby podpisać się pod działaniami na rzecz powstrzymania tej dewastacji proszeni są o pilne nadanie faksu z nazwą swojej organizacji do red. Bohdana Szymańskiego z Superexpressu:

fax 0-22/515-91-60

Podpisy oraz obszerny opis sprawy ukaże się w prasie.

Kinga Orlikowska
indianiec@yahoo.com

UWAGA – ZMIANA ADRESU
Federacja Zielonych – Grupa Krakowska prosi, by począwszy od 1.8.2000 wszelką korespondencję (oprócz paczek) adresować na nowy, następujący adres:

Federacja Zielonych – Grupa Krakowska
skr. 691, 30-960 Kraków 1