Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OŚRODEK INFORMACJI O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NFOŚiGW

Ośrodek Informacji o Edukacji Ekologicznej (OIEE) został powołany przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu podnoszenia efektywności inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji zasad ekorozwoju i wdrażania Agendy 21 oraz współuczestniczenia w realizacji zadań wynikających z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Celem OIEE jest prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie edukacji ekologicznej.
Służymy wszystkim tym, których działalność ma związek z edukacją ekologiczną:
• szkołom i nauczycielom,
• organizacjom pozarządowym,
• instytucjom samorządowym i państwowym,
• dziennikarzom i mediom,
• organizacjom religijnym,
• wydawcom i producentom pomocy dydaktycznych wspierających edukację ekologiczną
• środowiskom artystycznym i innym.
Zakres naszej informacji:
• problemy edukacji ekologicznej,
• narodowa polityka i regionalna dotycząca edukacji ekologicznej,
• możliwości dofinansowywania działań w edukacji ekologicznej,
• pomoc pozafinansowa w edukacji ekologicznej,
• pomoce dydaktyczne wspomagające edukację ekologiczną,
• szkolenia kadry nauczycielskiej, animatorów edukacji ekologicznej i wszystkich zainteresowanych edukacją ekologiczną,
• podmioty zajmujące się edukacją ekologiczną,
• działania, akcje, imprezy z zakresu edukacji ekologicznej,
• źródła wiedzy ekologicznej, eksperci.
Nasze usługi:
• telefoniczna linia informacyjna:
0-22/853 37 50
• internetowa linia informacyjna:
oiee@nfosigw.gov.pl
• platforma wymiany informacji dla podmiotów edukacji ekologicznej
Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie się do nas celem wypełnienia specjalnego kwestionariusza.
W planach mamy także:
• uruchomienie nowoczesnej czytelni wyposażonej dodatkowo w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do baz danych naszego Ośrodka
• udostępnianie naszych zbiorów w internecie
• uruchomienie punktu konsultacyjnego – porady fachowców, doradców metodycznych, konsultantów w zakresie edukacji ekologicznej.
Zapraszamy!
Kontakt z nami:
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ośrodek Informacyjny
o Edukacji Ekologicznej
Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 0-22/853 37 50
tel./fax: 0-22/853-61-95
e-mail: oiee@nfosigw.gov.pl