Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

OŻYWANIE WODY TECHNOLOGIĄ GRANDERA CD.

GENEZA OŻYWIANIA WODY

Długoletnie badania stały się podstawą osiągnięcia przez Johanna Grandera umiejętności wzmacniania naturalnej i życiodajnej energii wody. Skonstruował on tzw. „motor magnetyczny”, który wzmacnia znajdujący się w naturze magnetyzm w taki sposób, że energia zaczyna płynąć. Ta właśnie energia sprawia, że struktura wody ulega trwałej zmianie. Powoduje to także zmianę zależności drgań elektromagnetycznych, jak również gromadzenia i przekazywania informacji. Czyli „ożywianie wody” bazuje na wspólnym oddziaływaniu różnych naturalnych magnetyzmów z elementem wody.
Wynaleziona przez niego procedura pozwala mu na przekazywanie wysokowartościowej wodzie pitnej (której źródło znajduje się w jednej ze sztolni pewnej opuszczonej górskiej kopalni), bardzo wysokich drgań świetlnych (= informacji). Ta bardzo rozedrgana „woda informacyjna”, woda o szczególnych właściwościach, tworzy podstawę możliwości różnorodnych zastosowań ożywionej wody, która szczególnie pozytywnie, harmonijnie, dobroczynnie i zbawiennie oddziaływuje na ludzi, zwierzęta, rośliny i całą naturę.

Najważniejszym życzeniem Johanna Grandera jest przede wszystkim uwolnienie wody pitnej od szkodliwych informacji i stworzenie z niej tego, czym była kiedyś czyli praźródłem całego życia, jako że życie powstało w wodzie.

FENOMEN OŻYWIONEJ WODY

Odpowiedź na często stawiane pytanie: dlaczego ktoś taki, jak Johann Grander, który – zgodnie z własnym stwierdzeniem – ani naukowego, ani jakiegokolwiek innego w tym kierunku, specjalistycznego wykształcenia nie posiada, dokonał tak nadzwyczajnego odkrycia, prawdopodobnie uzasadniona jest jego pełną sukcesów pracą wynikającą z obserwacji natury, pozbawioną właśnie całkowicie naukowych reguł.

Współczesny człowiek, spotykając wcześniej nie znane mu zjawiska przyrody, gotów jest oceniać je w kategoriach czarów i tajemnic. W związku z ożywioną wodą powtarza się to wielokrotnie.

Johann Grander na to: Ożywianie wody nie jest ani tajemnicą, ani cudem lecz zwykłym powrotem do normalnego stanu z czasów Stworzenia. Tylko, że my - ludzie, od tego normalnego stanu oddaliliśmy się tak bardzo i nasze własne, w większości obce naturze wzory i przepisy tak rozbudowaliśmy, że „normalne” zjawiska przyrody chętnie określamy mianem cudu lub fenomenu ponieważ stara, prawdziwa wiedza o naturze najzwyczajniej zawieruszyła się.

Tak jak to najczęściej dzieje się przy znaczących odkryciach, tak i prawdopodobnie w ciągu kilku lat dojdzie do uznania ożywionej wody za całkowicie oczywisty, normalny i naturalny proces typowego traktowania wody.

WODA JAKO NAJWAŻNIEJSZY NOŚNIK INFORMACJI

Woda jako taka nie jest pojedynczą molekułą, lecz z powodu swojej dwubiegunowości powiązana łańcuchami wodorowymi z wieloma innymi molekułami wody, tworzy w rezultacie strukturę sieciową. Powoduje to zdolność wody do przyjmowania, przechowywania i przenoszenia wiadomości (informacji).

Woda będąc najważniejszym nośnikiem informacji w ludzkim, zwierzęcym i roślinnym życiu przyjmuje wszystkie wpływy środowiska tak pozytywne, jak negatywne i przekazuje je dalej. Johann Grander pisze: Szkodliwe a przez to hamujące życie informacje można wyeliminować jedynie drganiami tzn. informacjami, które same z przyrody pochodzą, jako, że natura zna tylko pozytywne procesy.

Woda ożywiona pracuje wyłącznie na energii natury. Ona zmienia elektromagnetyczne drgania zwykłej wody eliminując szkodliwe informacje. Inaczej mówiąc, są one pokryte przez pozytywne informacje natury – tak jak w twardym dysku komputera. Woda otrzymuje swoje prainformacje ponownie, jak to formułuje Johann Grander.

ZASADA DZIAŁANIA OŻYWIONEJ WODY

Urządzenia określane jako „ożywiacze wody” posługują się „informacyjną wodą Grandera” wypełniającą komory znajdujące się w ich wnętrzu. Przepływającej przez urządzenie wodzie wodociągowej przekazywane zostają drgania (= informacje) w znaczeniu homeopatycznym, czyli bez bezpośredniego wchodzenia w kontakt z „wodą informacyjną”. Znaczy to, że przekazywana jest nie energia jako taka, lecz informacje. Woda wodociągowa, którą różne wpływy środowiska oraz wysokie ciśnienie i tarcie pozbawiają energii, zostaje ożywiona mogąc się sama regenerować odzyskawszy ponownie swoją własną odporność i zdolność samooczyszczania.

Czyli woda ponownie dysponuje swoją siłą pierwotną.

KORZYŚCI Z UŻYWANIA WODY OŻYWIONEJ

• wzmocniona siła odporności wody
• odczuwalna różnica miękkości w stosunku do wody nieożywionej
• lepszy smak
• poprawiony wygląd (klarowność)
• zaopatruje organizm w życiową energię
• przy zewnętrznym stosowaniu wzmacnia dobre samopoczucie
• warzywa i owoce mają więcej energii, świeżości, lepszy smak i dłuższą
• poprawia mikrobiologiczną jakość (trwałość) wody i innych cieczy
• powoduje lepszy wzrost roślin
• wraca ożywiona do natury, zabezpieczając zdrowy obieg wody w przyrodzie
• drastycznie zmniejsza zużycie środków piorących i czyszczących dzięki lepszym właściwościom rozpuszczalnym
• ożywiona woda jest szczególnie dobroczynna dla ludzi, roślin, zwierząt i gleby.

Zbigniew Repiński
„UNIWERS”
 H. Junkiewicz 2B/57, 03-543 Warszawa
 0-602/117-128
  mail: zbirepin@priv4.onet.pl

Do nabycia książka i kaseta video pt. Na tropie zagadki wody w cenach odpowiednio 20 i 25 PLN.

Podstawowe materiały informacyjne dla zainteresowanych wysyłam bezpłatnie.
Zbigniew Repliński