Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Petycja Milion Przeciwko Energii Jądrowej

My, niżej podpisani, nawołujemy Komisję Europejską, Parlament Europejski i wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do:

1.zatrzymania i zapobiegania budowy nowych elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej
2.stworzenia planu odejścia od energii jądrowej w Unii Europejskiej
3.inwestycji w plany oszczędności energii i rozwoju energii odnawialnych
4.zakończenia traktatu powołującego Europejska Wspólnotę Energii Atomowej, który wspiera energie jądrowa w Europie poprzez dotacje państwowe

Podpisy zbierane będą do 1.3.2007.