Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Pieniądz wolny od inflacji i odsetek

PIENIĄDZ WOLNY OD INFLACJI I ODSETEK

Margrit Kennedy (we współpracy z Declanem Kennedym) Pieniądz wolny od inflacji i odsetek. Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię? Ilustracje Helmut Creutz, tłumaczenie Anna Stasiak, Michał Sobczyk, Agnieszka Gaweł, Marcin Harembski, Witold Falkowski, Krzysztof Kaczyński, Jędrzej Sulmowski, Piotr Jurczak, Wydawnictwo “Zielone Brygady”, Kraków 2004, ISBN 83-87331-48-1, 148 s. A5, kolorowa okładka. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dla czytelników ZB – bezpłatnie.

Prosta książka o tym, jak funkcjonuje pieniądz

Dla każdego, kto pragnie bardziej sprawiedliwego i elastycznego systemu gospodarczego

Pieniądz jest jednym z najbardziej pomysłowych wynalazków człowieka – a także jednym z najbardziej niebezpiecznych. Pieniądz wolny od inflacji i odsetek w sposób jasny i prosty wyjaśnia jak polityki finansowe kształtują rynki globalne – oraz jak odsetki doprowadzają kultury, ekosystemy oraz systemy gospodarcze do ruiny. W szczególności ujawnia ona ukryte błędy naszego systemu pieniężnego poprzez zidentyfikowanie oraz badanie dalekosiężnych konsekwencji czterech podstawowych nieporozumień:
  • że istnieje tylko jeden rodzaj wzrostu,
  • że płacimy odsetki tylko wtedy, kiedy pożyczamy pieniądze,
  • że odsetki mają równy wpływ na nas wszystkich,
  • że inflacja jest integralną częścią gospodarki wolnorynkowej.

Książka ta rozwija następnie zestaw śmiałych, ale realistycznych reform systemu pieniężnego, które stymulowałyby sprawiedliwą wymianę towarów i usług nie prowadząc jednocześnie do wzrostu oprocentowania i inflacji. Propozycje te, opisane w sposób niezwykle jasny i klarowny, powstały w oparciu o historyczne i współczesne eksperymenty monetarne oraz instytucje, m.in. takie jak eksperyment w Wörgl, waluty ery Wielkiego Kryzysu, współczesne systemy barteru / waluty lokalnej, związki kredytowe JAK i inne.

Pieniądz wolny od inflacji i odsetek to obowiązkowa lektura dla każdego, komu nie jest obojętny wpływ gospodarki na społeczeństwo, środowisko oraz pokój na świecie. Konstruktywna zmiana nie jest możliwa bez wprowadzenia bardziej sprawiedliwego systemu pieniężnego.

Pieniądz wolny od inflacji i odsetek Margrit Kennedy jest zwieńczeniem dziesięciu lat badań. Autorka odkryła, że niemal niemożliwe jest przeprowadzenie słusznych koncepcji ekologicznych bez fundamentalnej zmiany obecnego systemu monetarnego opartego na odsetkach.

W swojej książce pokazuje ona jak możemy skutecznie eliminować odsetki zachowując jednocześnie stały rozwój gospodarczy prowadzący do pokoju na świecie, co zapewnia równość społeczną zarówno w krajach uprzemysłowionych jaki i w rozwijających się.

Autorka omawia liczne eksperymenty, które dowiodły słuszności całkowitej rezygnacji z odsetek.

Jej prosty i klarowny styl pisania sprawia, że trudne koncepcje związane z pieniądzem stają się łatwo zrozumiałe. Każdy, komu nie jest obojętne dokąd zmierza nasz świat, powinien przeczytać tę książkę.
Jest możliwe stworzenie prawdziwie trwałego systemu gospodarczego, który może ustrzec miliardy ludzi na całym świecie przed globalną katastrofą gospodarczą oraz chaosem społecznym, jeżeli wybierzemy łagodną ewolucyjną ścieżkę zmian monetarnych.
autorka

O AUTORCE

Margrit Kennedy jest architektem, planistą miejskim oraz Profesorem Ekologicznych Technik Budowlanych na Uniwersytecie Hannover w Niemczech.

Współautor Declan Kennedy jest inicjatorem oraz koordynatorem krajowym Global Action Plan for the Earth (GAP) a także członkiem międzynarodowej rady GAP. Jest także mężem Margrit Kennedy.

Margrit i Declan Kennedy, wraz z grupą ludzi w Steyerbergu (Niemcy), są również twórcami Projektu Eko-Wioski. Jest to jeden z pierwszych europejskich eksperymentów w dziedzinie permakultury.

Margrit napisała kilka książek i artykułów na temat kobiet i architektury, permakultury oraz ekologii miejskiej.

RECENZJE

Książka Interest and Inflation Free Money Margrit Kennedy sięga głęboko do źródeł naszych obecnych problemów ekologicznych: nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, zagrożenia dla bioróżnorodności, postępujących zmian klimatycznych. Te niezmiernie ważne dla przetrwania gatunku ludzkiego na Ziemi problemy chociaż przyciągnęły do siebie wiele uwagi traktowane są najczęściej powierzchownie, objawowo: próbuje się neutralizować skutki nie sięgając do przyczyn.

M. Kennedy dokonuje wnikliwej analizy w jaki sposób czynniki ekonomiczne, a w szczególności system finansowy wpływa na powiększające się zagrożenia ekologiczne. W szczególności ukazuje, że jesteśmy obecnie skazani na wybór pomiędzy katastrofą ekologiczną a ekonomiczną. Pokazuje również kierunki reform niezbędnych do wyprowadzenia nas z tego tragicznego dylematu.

Uważam, że książka ta powinna stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich ekologów: naukowców i działaczy ,polityków podejmujących decyzje w tej dziedzinie oraz ekonomistów. Napisana jest w sposób prosty i przejrzysty dzięki czemu będzie mogła dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców. Uważam, że książka ta zdecydowanie powinna zostać udostępniona polskiemu czytelnikowi.

dr inż. Piotr Magnuszewski
Politechnika Wrocławska

Znam książkę Interest and Inflation Free Money autorstwa Margrit Kennedy poświęconą wyjaśnianiu skomplikowanych zjawisk ekonomicznych prowadzących do bezrobocia językiem prostym i zrozumiałym nawet dla ludzi bez wykształcenia ekonomicznego. Polecam tę książkę do wydania przez Wydawnictwo Zielone Brygady, gdyż należy do klasyki gatunku literatury ekonomicznej poruszającej się w kręgu ekologii i jest cytowana w większości książek popularnonaukowych poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. Uważam, że książka powinna być lekturą uzupełniającą dla szkół średnich. Autorka książki jest profesorem i prowadzi aktywną działalność edukacyjną na całym świecie.

Krzysztof Lewandowski
ekolog, publicysta

Na zdjęciu: Margrit Kennedy (autorka), Marcin Harembski i Agnieszka Gaweł (tłumacze) oraz Jacek Rossakiewicz (autor książki Demokracja finansowa) podczas wykładu Margrit Kennedy nt. walut komplementarnych, który wygłosiła w Krakowie 11.6.2004, przy okazji festiwalu Dotknięcie żywiołów. Sztuka i ekologia w dialogu polsko-niemieckim. Foto Maria Huma.
Piotr Magnuszewski, Krzysztof Lewandowski