Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Pierwsze demokratyczne przedszkole w Polsce

Pierwsze demokratyczne przedszkole w Polsce

Z największą przyjemnością informujemy, że z dniem 1.9.2004 otwieramy pierwsze demokratyczne przedszkole w Polsce. Zainspirowani kilkoma alternatywnymi projektami edukacyjnymi oraz osiągnięciami psychoedukacji w Polsce i na świecie pragniemy stworzyć podobny model przedszkola w Polsce.

Nasza wizja:

Nauczyciele odnoszą się do dzieci z szacunkiem i traktują ich jak dorosłych, uznając ich prawa na równi ze swoimi. Wszystkie zasady i reguły są tworzone wspólnie przez ludzi, których one dotyczą: dzieci, nauczycieli, rodziców i administrację. Zasady ustalamy zgodnie z modelem socjokracji, w którym – oprócz tego, że wszyscy uczestnicy mają takie same prawo do głosowania – są także uszanowane głosy mniejszości, poprzez stosowanie zasady konsensu.

Dzieci mogą nauczyć się szanować swoją i czyjąś autonomię i niezależność a także zrozumienia sensu tego, czego się uczą. Nauczyciele pomagają dzieciom zgłębiać ich naturalne zainteresowania. Chcemy przy tym, aby dzieci nauczyły się uczyć, znalazły przyjemność w uczeniu się i robiły to przez całe swoje życie, a nie tylko w szkole czy w przedszkolu.

Program jest zaprojektowany tak, aby:
  • rozwinąć zdolność do samodzielnego myślenia i odpowiedzialność (R. Semler, M. Rosenberg)
  • promować demokrację opartą na współpracy zamiast współzawodnictwa
  • uczyć rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się z innymi opartego na wzajemnym poszanowaniu i inteligencji emocjonalnej (M. Rosenberg, T. Gordon)
  • stworzyć partnerstwo pomiędzy dziećmi, nauczycielami i rodzicami
  • stworzyć społeczność edukacyjną, w której wszyscy będą wnosić wkład w naukę i dobrobyt innych
  • uczyć bycia kreatywnym, elastycznym, zdolnym do podejmowania wyzwań
  • uczyć się empatycznego kontaktowania się z nie tylko z członkami własnej rodziny, ale z innymi ludźmi a także z naturą czy ze zwierzętami
  • utrzymywać porządek i bezpieczeństwo

Sprawdzone modele szkół i przedszkoli oraz ludzie, którzy nas inspirują:

Opłaty za przedszkole:

Kierując się zasadami harmonijnego konsensu, pragniemy osiągnąć z Państwem porozumienie również w kwestii opłat za przedszkole. Pragniemy otrzymywać pieniądze na zasadzie dobrowolnej dotacji, którą będą chcieli Państwo przekazać z przyjemnością, dla wsparcia naszej działalności. Chcemy, aby przedszkole było dostępne dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na ich możliwości finansowe.

Jednocześnie sugerujemy wysokość dotacji, która odzwierciedla sumę, jaką chcielibyśmy otrzymać dla podtrzymania i rozwoju naszej działalności. W związku z tym prosimy złożyć propozycję dopasowaną do Państwa możliwości finansowych. Ze względu na nową formę funkcjonowania przedszkola, będziemy prawdopodobnie w pierwszej kolejności rozpatrywać propozycje z większymi dotacjami, co nie wyklucza przyjęcia innych dzieci. Z chwilą uzyskania wsparcia ze strony innych instytucji będziemy wspierać zainteresowane osoby.

Raporty finansowe będą dostępne do wglądu, w celu stworzenia przejrzystej i pełnej zaufania atmosfery.

Dla zainteresowanych będziemy oferować warsztaty na temat zarządzania finansami, których celem jest funkcjonowanie z poziomu obfitości a nie niedostatku.

Sugerowane obecnie wysokości dotacji: czesne 780 zł na miesiąc, wpisowe 800 zł.

Prosimy o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym.

Kontakt:
Przedszkole “Słoneczna Rodzina”
ul. Popiełuszki 14
Warszawa
tel. 0-22/4255514
tel. 0508 069 936Waldemar Piasecki (inicjator)
tel. 0502 035 574Agnieszka Mrozik (dyrektor)
slonecznarodzina@o2.pl
www.sloneczna.republika.pl
Przedszkole "Słoneczna Rodzina"