Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PIWNICE NATURALNE

PIWNICE NATURALNE

Książka stanowi niezwykle praktyczny poradnik dla gospodarzy i przedsiębiorców. Profil swojej publikacji – dotyczącej podpiwniczenia i składowania surowców naturalnych – autorka przedstawia w słowie wstępnym.
Pierwszy rozdział poświęcony jest warunkom klimatycznym sprzyjającym przechowywaniu produktów w stanie świeżym. Czytamy o możliwościach długotrwałego składowania surowców, na który to proces niebagatelny wpływ mają liczne czynniki, takie jak: temperatura pomieszczenia, wilgotność powietrza w zamknięciu, ruch powietrza i jego skład. Te wszystkie parametry autorka książki szczegółowo analizuje pod kątem praktycznym i daje wskazówki zastosowania rozwiązań najkorzystniejszych. Tabele oraz ilustracje odzwierciedlają rozpatrywaną problematykę.
Drugi rozdział dotyczy piwnicy polnej. Autorka rozpoczyna analizę od przedstawienia niekwestionowanych zalet takiej formy składowania. Zwraca uwagę na aspekt ekonomiczny – nie są potrzebne drogie materiały do budowy takiego pomieszczenia. Kolejnym punktem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt, że w ten sposób zakonserwowane produkty zachowują swoją świeżość przez długi okres (np. zimą). Taka piwnica ma również swoje wady: trudno jest regularnie kontrolować swoje własne zapasy, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą izolację pomieszczenia, podczas wielkich mrozów dostęp do takiej piwnicy pozostaje w znacznym stopniu utrudniony.
Autorka analizuje poszczególne surowce naturalne oraz ich składowanie we wkopach ziemnych, kopcach, komorach ziemnych, szałasach warzywnych, nawiązuje także do historii takich rozwiązań (chłodzenie lodem i śniegiem w zamierzchłych czasach).
Trzeci rozdział dotyczy piwnic domowych oraz masywnych piwnic wolnostojących. Kolejny raz autorka nawiązuje do analizy temperatury pod ziemią, temperatury nieogrzewanych pomieszczeń piwnicznych, materiałów i elementów konstrukcyjnych – czyli parametrów niezbędnych do właściwego przebiegu procesów przechowywania. Ważna wskazówka dotyczy izolacji przeciwwilgociowej elementów konstrukcyjnych stykających się z ziemią (uszczelnianie przeciwko wilgoci gruntowej; przestrzeń robocza w wykonanym wykopie; pionowe i poziome bariery przeciwko wilgoci; betonowe ściany filtracyjne dla ochrony ściany stykającej się z ziemią; system drenażowy; system filtracyjny; ściana piwniczna; posadzka piwniczna; płyty betonowe; strop piwniczny). Dalszej analizie poddane zostały konstrukcje dachowe piwnic wolnostojących, konstrukcja nośna dachu (uszczelnienie, izolacja cieplna). Następnie uzyskujemy cenne informacje dotyczące zabiegów budowlanych w celu chłodzenia powietrza (magazyn wentylowany świeżym powietrzem, kanał odpowietrzający z wentylatorem). Kolejną problematyką poruszaną w publikacji jest chłodzenie magazynów przy pomocy chłodziarki, wietrzenia naturalnego, regulacji ciśnienia i temperatury oraz koszta takich zabiegów.
Rozdział czwarty to szczegółowa analiza pomieszczeń na zapasy z agregatem chłodniczym. Autorka przechodzi do opisu pomieszczeń równych z ziemią, jako magazynów na zapasy, izolacji cieplnej, klimatyzacji, do pomiarów klimatycznych, analizuje wyniki licznych eksperymentów w powyższym zakresie, nawiązując do swoich własnych doświadczeń. Jeden z podrozdziałów to tematyka małych kabin (klatek) chłodniczych.
Rozdział kolejny to analiza konkretnych przykładów zbudowanych piwnic naturalnych. Są to piwnice ciepłe, chłodne, ich przebudowy i adaptacja. Szczególną rolę odgrywa – jak pisze autorka – piwnica ziemna. Jej budowę (strop, wejście, ściany, pomieszczenie piwniczne i wykorzystanie zewnętrzne) – warto dogłębnie przeanalizować. Pomieszczenie takie można – według instrukcji – wybudować samodzielnie.
W suplemencie publikacji czytamy o lodówce bez lodu i prądu. Może to być typ lodówki na węgiel drzewny. Zapewnia ona świeżość i trwałość różnego rodzaju produktów w stanie nienaruszonym przez niezwykle długi okres. Możemy dowiedzieć się również wiele ciekawych rzeczy na temat zmian materii w wyniku przechowywania owoców i warzyw przez długi czas. Autorka analizuje światowe rozwiązania w tym zakresie i podaje przykłady metod konserwacyjnych (Francja, Niemcy, USA).
Powyższa publikacja ma charakter poradnika dla właścicieli gospodarstw rolnych i drobnych przedsiębiorców. Autorka skupia się na konkretnych przykładach i punkt po punkcie opisuje poszczególne procesy, analizując ich warianty. Mankamentem publikacji jest brak skorowidza na końcu książki, który ułatwiłby poruszanie się po specjalistycznym tekście i jego zrozumienie – tego typu odnośniki pomagają szybciej dotrzeć do tematu.
Książkę polecam nie tylko doświadczonym gospodarzom, ale i amatorom w dziedzinie przetwórstwa i składowania towarów. Doświadczenie autorki pozwala jej na szczegółowy opis rozwiązań. Co istotne – podaje ona również mankamenty niektórych rozwiązań, wiedza ta pozwala ustrzec się przed niepożądanymi skutkami. Tak obiektywne podejście do tematu zachęca do podejmowania podobnych kroków, o jakich pisze Claudia Lorenz-Ladener.
Marek Niechwiej

Claudia Lorenz-Ladener, Piwnice naturalne (Prawidłowa budowa pomieszczeń do ekologicznego przechowywania warzyw i owoców.), Studio Astropsychologii (Antoniuk Fabryczny 55/24, 15-762 Białystok, tel./fax 0-85/654-78-06, www.studioastro.com.pl, biuro@studioastro.com.pl), Białystok 2003.
@ na stronie są okladki@
Marek Niechwiej