Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Plany budowy na Litwie magazynu do składowania odpadów radioaktywnych

W związku z zaplanowanym zakończeniem eksploatacji Ignalińskiej Elektrowni Atomowej, Rząd Litwy podjął decyzję o budowie magazynu do składowania odpadów radioaktywnych w bezpośredniej bliskości od granicy Białoruskiej oraz w odległości 30 kilometrów od Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie”. Uruchomienie magazynu jest zaplanowane na rok 2008.

Kwestie obrotu substancji radioaktywnych oraz odpadów energetyki jądrowej są szczególnie dotkliwe dla Republiki Białoruś, której 1/4 terytorium jest zanieczyszczona przez radionuklidy. Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej dotknęła losów 2 mln. mieszkańców Białorusi, w tym około 500 tys. dzieci.

Skutki katastrofy Czarnobylskiej pokazały, że dla zanieczyszczenia radioaktywnego granice nie istnieją. Przy budowie przez Litwę magazynu do składowania odpadów radioaktywnych powinno się uwzględnić interesy narodowe innych krajów sąsiedzkich na wszystkich etapach podejmowania decyzji, ponieważ skutki mogą przynieść negatywny efekt transgraniczny.

Budowa magazynu do składowania odpadów radioaktywnych stwarza długotrwałe zagrożenie bezpieczeństwa radiacyjnego oraz dla środowiska naturalnego krajów sąsiedzkich, a w razie powstania sytuacji nadzwyczajnych doprowadzi cały region bałtycki do katastrofy ekologicznej.

Spodziewamy się bezwzględnego przestrzegania przez Litwę zobowiązań międzynarodowych oraz standardów europejskich w dziedzinie bezpiecznego obrotu odpadami radioaktywnymi.

Budowa niebezpiecznego jądrowego obiektu bezpośrednio narusza interesy narodowe państw regionu bałtyckiego, w związku z czym Białoruś apeluje o rozważenie alternatywnych wariantów utylizacji odpadów radioaktywnych.

Białoruś zwraca się z apelem do światowych i regionalnych organizacji międzynarodowych o traktowanie ww. projektu jako potencjalnie zagrażającego bezpieczeństwu ekologicznemu całego regionu bałtyckiego.
Barbara Krygier