Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POCIĄGIEM Z CHEŁMA DO WŁODAWY

Zakład Przewozów Pasażerskich PKP w Lublinie 21.8.2000 przedłużył kursowanie autobusu szynowego do końca br. Wynika z tego, że eksperyment polegający na współpracy samorządu wojewódzkiego z PKP powiódł się i mieszkańcy miejscowości leżącej przy tej trasie będą mogli korzystać z szybkiego i ekologicznego środka transportu.
Do współpracy między stronami doszło po 3.4 br., kiedy zawieszono kursowanie pociągu pasażerskiego na tej linii. Dla korzystających 1,5 tys. dziennie mieszkańców spowodowało to znaczne utrudnienie w dojeździe do pracy, urzędów, szkół. W wyniku protestów społecznych oraz starań samorządów lokalnych gmin i powiatów doszło w maju do porozumienia między ZPP a Zarządem Województwa Lubelskiego, na mocy którego od 1.6. na trzy miesiące trasę Chełm – Włodawa ma obsługiwać bardziej ekonomiczny od zwykłego pociągu autobus szynowy, którego koszty eksploatacyjne muszą być pokrywane w 20% wpływami z biletów. Gminy ze swojej strony zobowiązały się do zwolnienia ZPP z podatków gruntowych i dbania o czystość w otoczeniu stacji.
Wygląda więc na to, że warto było nie godzić się na likwidację połączeń kolejowych, tylko starać się szukać takich rozwiązań, które zadowoliły by wszystkich.

Rafał Jasiński
Rafał Jasiński