Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Podkarpackie strefą wolną od GMO

PODKARPACKIE STREFĄ WOLNĄ OD GMO

Uchwała Nr XXVIII/296/04
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 27 września 2004
w sprawie stanowiska dotyczącego ogłoszenia
strefy wolnej od dopuszczenia do upraw
organizmów zmodyfikowanych genetycznie
(GMO)
na terenie Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 18 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz 19 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/138/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1

Sejmik Województwa Podkarpackiego jest zaniepokojony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8 września 2004 r. o dodaniu 17 gatunków kukurydzy GM do Europejskiej Listy Nasion.

Formalne dopuszczenie na rynek polski pierwszych nasion roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego a przede wszystkim dla integralności upraw ekologicznych i tradycyjnych. Ze względu na kontaminacje przez krzyżowe zapylanie roślin GM i wolnych od GMO pozbawimy wielu rolników możliwości rozwoju ekologicznych gospodarstw, gdyż nie jest możliwe sąsiadowanie i współistnienie „ekologii” z genetyką!

Sejmik Województwa Podkarpackiego gwarantował rolnikom możliwości rozwoju ekologicznych gospodarstw oraz prowadzenia ekoturystyki na terenie naszego regionu w zapisach i priorytetach dotyczących rozwoju rolnictwa w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Nie wolno nam łamać tych uchwał.

Wyrażając głęboki niepokój i obawy – domagamy się podjęcia działań, które zakażą dopuszczania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie Województwa Podkarpackiego. Uważamy, że Polska w szczególności Podkarpacie nie może mieć udziału w uprawie ani sprzedaży roślin i żywności genetycznie modyfikowanej.

Przeciwnie, tu i w Polsce powinniśmy wspólnie zadeklarować się jako strefa wolna od GMO i tworzyć wizerunek kraju, w którym produkuje się zdrową żywność.

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża wolę, by na Podkarpaciu stwarzać warunki do produkcji żywności ekologicznej wysokiej jakości w gospodarstwach i metodami przyjaznymi środowisku. Pragniemy w ten sposób wychodzić naprzeciwko zapotrzebowaniu konsumentów, oczekujących zdrowej i bezpiecznej żywności.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
***

Uchwała powstała z inspiracji senatora RP Kazimierza Jaworskiego i temat jej podjęcia został zgłoszony w czasie pierwszego wystąpienia Senatora na Sejmiku, po wyborze na tę funkcję.

Tekst uchwały, którą merytorycznie i pod względem prawnym przygotowałem, został przyjęty na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 27 września.

Jacek Juruś
ul. Struga 4
35-328 Rzeszów
jacekjurus@poczta.onet.pl
tel. 600 031432

Nadesłane przez: ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, tel./fax 0-33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.eko-cel.pl
Jacek Juruś