Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PODZIĘKOWANIA, ERRATY I INNE OGŁOSZENIA

Dziękuję:

• wszystkim, którzy przysłali nam swe poparcia podpisując petycję z ZB 146 dowodząc, że ZB są ważne dla liczne-go grona oraz tym, którzy pomogli w rozpropagowaniu petycji (do 11 kwietnia 2000 roku pod petycją podpisało się 946 osób i instytucji!)
• FA – Zielona Góra za rozsyłanie naszych ofert
• Andrzejowi Chmielowskiemu i Rafałowi Korbielowi za naprawę xero
• Panu Wacławowi Radeckiemu za fundraising a Scottowi Simpsonowi i Grażynie Ochel za pomoc
• Kolejowemu Towarzystwu Kultury za udostępnienie na dworcu głównym ta-blicy o tematyce eko-PKP, którą zaprojektował Zbyszek Bogusławski (z materiałów m.in. Puszpunta, Olafa Swolkienia, Stasia Biegi)
• nowym wolontariuszom: Basi Kaweckiej, Leszkowi Bujoczkowi, Mariuszowi Mazeli, Alicji Olszewskiej, Dagmarze Zubel, Sebastianowi Rerakowi, Jankowi Bińczyckiemu, Kasi Sobiech, Magdzie i Januszowi, Monice Dysze, Anecie Piech, Anecie Dąbrowskiej, Jackowi Młodawskiemu oraz „starym” Agnieszce Misiak, Jackowi Gemzikowi, Agnieszce Gaweł; Danielowi Lipiń-skiemu, Danucie Fronczyk, Ewie Maleckiej, p. Elwirze Rak
• Panu Jackowi Spólnemu za tłumaczenie tekstów pana Marka Węgierskiego (i luddystów) a Remikowi Okrasce za ich redakcję (kolejny monograficzny numer wkrótce)
• Agnieszcze Szołomiak-Mączyńskiej i Olgierdowi Dilisowi za redagowanie tomiku poezji
• Piotrowi Szkudlarkowi, Skamanowi, Joystickowi, Karolowi Ejgenbergowi, panu Jackowi z Winterturu za pomoc
• Jankowi Bocheńskiemu, Halinie Dobruckiej, Jackowi Spólnemu, dr. Mirosławowi A. Madejowi, Bogdanowi Rinkowi, Bolesławowi Rokowi, Krzysztofowi Rytelowi, Olafowi Swolkieniowi i in. za dotacje i prenumeraty przyjaciół

Dzięki dotacji Haliny Dobruckiej oraz uprzejmości drukarni pana Bolesława Dębiak możliwy był druk ZB 147.

Agata Jałyńska, Anna Kurak z Etnoosu, Dezerter, Jacek Kleyff, Janusz Reichel, Kapela ze Wsi Warszawa, Orkiestra pw. św. Mikołaja, Ovo, Patyczak, Paweł Grzegorz Angerman – zgodzili się wzbogacić nasz serwis internetowy o swą muzykę!

Zob. http://www.most.org.pl/zb/muzyka.htm (autorem podkładu muzycznego pod stronę główną ZB jest Daniel Lipiński, który dokonał tez remasteringu).

W ogóle warto zajrzeć na naszą stronę by znaleźć np. wydaną tylko w internecie książkę Piotra Beina „NATO na Bałkanach. W 1-szą rocznicę nalotów na Jugosławię”. Na naszej stronie, próćz kompletu naszych publikacji znajdziecie też mnóstwo linków, nawet do internetowej mapy miast Polski, rozkładu jazdy PKP, bramek do wysyłania SMSów (tekstówek) na różne rodzaje telefonów komórkowych oraz różnych przeszukiwarek internetowych.

Dobrą wiadomością jest też 100% dofinansowanie przez Fundację im. Stefana Batorego projektu wydawania z białoruską Hrupą „EkaInform” z Mińska biuletynu Zialony Kraj. Jego polskim redaktorem będzie pomysłodawca projektu – Stanisław Górka.

ERRATA
W ZB 146 na s. 53 zabrakło adresu organizatorów:

Chojnickie Towarzystwo
Miłośników Roweru „Cyklista”
 pl. Piastowski 28
89-600 Chojnice

Strona tytułowa: jest nr 20(146)/99 a powinno być 1(146)/00. Podobny błąd znajduje się w stopce całego numeru (wyszło jakby po ostatnim numerze roku 1999: 19(145)/99 nastąpił jednak kolejny).

ZB 147 – zabrakło polskiej litery w nazwisku autora pięknej fotografii z okładki – autorem jest pan Włodzimierz Łapiński.

Andrzej Żwawa
Andrzej Żwawa