Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Policja w ochronie Rospudy

Przypominam, że 19.2.2007 Komendant Główny Policji pismem nr WK-II-146/06 wezwał podwładnych do ukierunkowania pracy osobowych źródeł informacji (oraz pozysk nowych) na zbieranie informacji o ewentualnych zagrożeniach porządku publicznego oraz działaniach bezprawnych o charakterze sabotażowym ze strony środowisk wyrażających niechęć budowie obwodnicy Augustowa.

Nie ma daty zakończenia zbierania informacji przez Policję, więc pewnie nadal zbierają. Zresztą sam fakt takiego pisma jest chyba ciekawy. Osobom zainteresowanym udzieleniem pomocy Policji podaję kontakt:
Komendant Główny Policji
Puławska 148
02-514 Warszawa
tel. 022-621-02-51
fax 022-848-84-94
e-mail: bip@policja.gov.pl
bip.kgp.policja.gov.pl
tel. alarmowe: 112, 997

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Piotr Szkudlarek