Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POLITYKA EKOLOGICZNA

POLITYKA EKOLOGICZNA
Premier listem nr DSP-440-209/02 skierował do Sejmu dokument (druk sejmowy nr 1236) pt. ,,Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2004 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2020’’. Omówiono w nim m.in. takie zagadnienia jak: aktywizacja rynku (partnerstwo z biznesem), mechanizmy ekonomiczne, prawo do informacji, planowanie przestrzenne, ochrona dziedzictwa (przyrody, krajobrazu, lasów, gleby itd.), zrównoważone wykorzystanie surowców, minerałów, wody i energii, bezpieczeństwo ekologiczne i inne. Osoby zainteresowane winny kontaktować się z:

Mgr Leszek Miller (SLD)
Prezes Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1
00-179 Warszawa
tel. 0-22/694-60-00
fax 0-22/694-71-79
cirinfo@kprm.gov.pl
www.kprm.gov.pl

albo z Posłami np.:
Ryszard Nowak (PiS)
Bracka 15
30-005 Kraków
Ryszard.Nowak@sejm.pl
www.sejm.gov.pl
mgr Piotr Szkudlarek
szkudlarek.wizytowka.pl
Piotr Szkudlarek