Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Polska tarczą dla Amerykanów ?!!

Polska jest najbardziej prawdopodobnym miejscem do rozmieszczenia amerykańskich wyrzutni przeciwrakietowych. Obiekty te będą miały na celu przechwytywanie rakiet dalekiego zasięgu, również tych z ładunkami jądrowymi.

Wielu wybitnych wojskowych odnosi się z rezerwą do planów budowy wyrzutni w Polsce. Uważają, że zwiększyłoby to możliwość narażenia naszego kraju na atak terrorystyczny.

W razie międzynarodowego konfliktu zbrojnego Polska stałaby się pierwszoplanowym celem nuklearnym.

Byłaby to pierwsza, poza USA, instalacja wojskowa tego typu. Norwegia i Wielka Brytania, lepsze w tym wypadku pod względem strategicznym, powiedziały już stanowczo „nie”.

Innym krajem branym pod uwagę są Czechy. Jednak zdecydowana większość Czechów wyraża swój sprzeciw wobec amerykańskich planów.

Również większość Polaków, 63%, nie chce tarczy antyrakietowej w Polsce (wynik sondażu zamieszczonego w „Rzeczpospolitej” z 10.8.2006)

Od kilkunastu miesięcy środki masowego przekazu informują o planach przystąpienia Polski do amerykańskiego programu budowy tarczy antyrakietowej. Dla mniej zorientowanych przedstawiam telegraficzny skrót artykułów.

Polska gotowa jest bronić USA rozmieszczając u siebie amerykańskie rakiety napisał moskiewski dziennik „Kommiersant” (PAP 16.11.2005, g. 10.00).

Pentagon badał górzyste tereny południowej Polski, by wyznaczyć odpowiednie miejsca dla dwóch lub trzech stacji radarowych, związanych z amerykańskim programem – pisze brytyjski dziennik „The Guardian” (PAP 16.11.2005, g. 10.45).

USA prowadzą z władzami w Warszawie rozmowy na temat budowy w Polsce bazy, z której – w ramach globalnej sieci obrony – pociski przechwytujące USA mogłyby zestrzelić rakiety dalekiego zasięgu – powiedział cytowany przez Associated Press przedstawiciel Pentagonu, który zastrzegł sobie anonimowość (PAP 17.11.2005, g. 10.10).

Amerykańska tarcza rakietowa jest już coraz bliżej Polski. Wczoraj w Sejmie minister spraw zagranicznych Stefan Meller po raz pierwszy publicznie przyznał, że rozmawiamy o tym z Amerykanami („Fakt” 16.2.2006).
Ciekawe, że tylko „Gazeta Wyborcza” w dniu 14.11.2005 swym tytułem zapytała: Chcemy rakiet z USA?

W obszernym artykule na ten temat zamieszczonym w „Przeglądzie” z 27.8.2006, czytamy: Instalacja antyrakietowej bazy na terenie naszego kraju jest wielkim ryzykiem. Dziennikarze z „Przeglądu” uważają za oczywiste, że baza będzie narażona w pierwszej kolejności na totalne zniszczenie, wraz z przyległym terenem. Co więcej, tylko 5 z 8 dotychczas przeprowadzonych prób nowego systemu wypadło pomyślnie.

Pozostaje pytanie, czy jako Polacy chcemy, by Polska stała się terenem dla amerykańskich eksperymentów wojskowych???

Poza tym, amerykańscy przedstawiciele, w prowadzonych z władzami polskimi rozmowach, domagają się praw niemal eksterytorialnych.

W praktyce oznaczałoby to, że tylko Amerykanie będą decydowali o użyciu wyrzutni, chociaż konsekwencje tego musiałaby ponosić również Polska!

Polacy nie mieliby możliwości dokonywania inspekcji i posiadaliby jedynie ogólne pojęcie o tego rodzaju bazach. Nawet popełnienie przestępstwa przez kogoś z obsługi podlegałoby jedynie prawu i sądom USA.

„Gazeta Wyborcza” podaje, iż nasz rząd już zapowiedział, że ostateczną zgodę na budowę wyrzutni musiałby podjąć Sejm.

Z uwagi na to, ważne jest wysyłanie listów z protestami, np.:

Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 022 694-60-00
fax 022 625-26-37
kprm.gov.pl, cirinfo@kprm.gov.pl

Sprzeciwiam się planom rozmieszczenia w Polsce amerykańskich wyrzutni przeciwrakietowych.

Żądam natychmiastowej debaty na ten temat w ogólnie dostępnych mediach.

Decyzja o budowie tego typu instalacji wojskowej może mieć katastrofalne skutki dla Polski, dlatego jej podjęcie nie może odbyć się bez narodowego referendum.

Jako obywatel, żądam prawa udziału w podjęciu tak ważnej decyzji.

Dzika Śliwka
nazwisko i adres do wiadomości redakcji

Bibliografia:
„Gazeta Wyborcza” 14.11.2005, 29.8.2006; „Fakt” 16.2.2006; „Rzeczpospolita” 25.7.2006, 10.8.2006; „The Guardian” m.in. z 27.7.2006; „Przegląd” 27.8.2006; „Dziennik Polski” 4.10.2006; „Gazeta Krakowska” 4.10.2006.
Informacji w Internecie na ten temat szukaj pod hasłami: „wyrzutnie przeciwrakietowe”, „tarcze”, „Son of Star Wars”.