Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG MAŁOPOLSKA

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG MAŁOPOLSKA
POLISH ECOLOGICAL CLUB MALOPOLSKA BRANCH
Aleja Juliusza Słowackiego 48 III p., 30-018 Kraków
tel. 0-12/633-67-21 sekretariat czynny: wtorek, czwartek 1500 – 1630


L. dz. 45/2003 Kraków 11.6.2003
Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa

W nawiązaniu do Dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu (22 września) ustalonego z inicjatywy Komisji Europejskiej, Polski Klub Ekologiczny oczekuje podjęcia działań zgodnych z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju nazywaną w Polityce ekologicznej państwa zasadą ekorozwoju.
Czego się domagamy:
1. Wyznaczenia i budowy ścieżek rowerowych od centrum miasta do obrzeżnych osiedli.
2. Rozszerzenia ułatwień dla rowerzystów w postaci możliwości jazdy pod prąd w obszarze śródmieścia i na bocznych ulicach.
3. Ograniczenia ruchu samochodowego w śródmieściu przez wprowadzenie opłat dostosowujących popyt do istniejącej podaży i przepustowości ekologicznej.
4. Wprowadzenia takiej relacji opłat dla samochodów do cen biletów komunikacji zbiorowej aby skutecznie zniechęcić do korzystania z samochodu w mieście.

5. Wprowadzenia dostawy towarów na zasadach logistycznych tzn. minimalizujących przejazdy i wykorzystujących w pełni ładowność pojazdów a nie swobodnego dostępu samochodów jak to jest obecnie.
6. Całkowitego usunięcia samochodów osobowych z I obwodnicy wokół plant, gdyż blokują one funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.
7. Uspokojenia ruchu na ulicach: Starowiślnej, Stradom – Krakowska, Kalwaryjska – Limanowskiego, Karmelickiej, Zwierzynieckiej, Długiej, gdyż samochody blokują funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp. instytytucji niezbędnych do funkcjonowania miasta.
8. Wyznaczenia pasów autobusowych: na całym ciągu 29 Listopada – Aleje Trzech Wieszczów – Konopnicka – Kamińskiego – Wadowicka, Dietla, Powstania Warszawskiego – Rondo, Beliny Prażmowskiego – Pilotów, Opolska – Lublańska i wszędzie tam gdzie tworzą się korki samochodowe.

9. Zamykania ruchu samochodowego w godzinach szczytu na tych ulicach gdzie nie ma możliwości wydzielenia pasa autobusowego.
10. Całkowitego usunięcia samochodów osobowych z chodników w obszarze śródmieścia w myśl hasła „chodniki dla pieszych nie dla samochodów”.
11. Skutecznej egzekucji przez policję i straż miejską ustalonych zasad (obecnie nie ma skutecznej egzekucji zasad polityki transportowej).
12. Przywrócenia i poprawienia funkcjonowania zlikwidowanych linii kolejowych do Wieliczki i Niepołomic.
Tylko działania kompleksowe, o które od lat upomina się PKE pozwolą na rozwiązanie problemów komunikacyjnych Krakowa. Powyższe działania w pełni zgodne są z uchwaloną polityką komunikacyjną Krakowa, kartą Klubu Europejskich Miast bez Samochodu do którego Kraków należy, AGENDA 21 i innymi dokumentami ONZ, UE, które polskie władze zobowiązały się respektować.
                                                           Z wyrazami szacunku

Prezes PKE O. MAŁOPOLSKA
mgr Adam Markowski
Adam Markowski