Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Polsko - Duński skandal świński - Konferencja prasowa OKZ

Skarga na Polskę za brak ochrony środowiska.

W ciągu miesiąca zostanie złożona skarga do Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska UE, w związku z tym, że niektóre fermy mięsne w Polsce nie respektują obowiązujących przepisów. Poinformował o tym na konferencji prasowej 11.12.2004 członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Obywatelskiej Koalicji Zielonych Marek Kryda.

Skarga dotyczyć będzie duńskiej firmy Poldanor, największęgo producenta trzody chlewnej w Polsce (400 tys. sztuk rocznie). Firma ta, jak poinformował Kryda, nie przestrzega swoich zobowiązań dotyczących m.in. magazynowania gnojowicy, co prowadzi do zatruwania środowiska.

Ryzykujemy poważne sankcje – powiedział Kryda. Jego zdaniem, mieszkańcy terenów sąsiadujących z uciążliwą fermą mogliby domagać się odszkodowania od władz, które wydały zezwolenie na jej działalność.

Dodał, że firmą Poldanor interesują się także duńskie media, zarzucając wyłudzenie nieoprocentowanych kredytów rządu duńskiego. Kryda wyjaśnił, że zainteresowanie duńskich mediów wzbudziły nieujawnione udziały w spółce m.in. męża Komisarz Rolnictwa UE, Mariann Fischer Boel. Nieoprocentowane kredyty rządu duńskiego (100 mln koron) były udzielone pod warunkiem zastosowania duńskich przepisów ochrony środowiska w finansowanej inwestycji w Polsce. Tymczasem zbiorniki na gnojowicę w Polsce, wbrew warunkom finansowania, są otwarte a nie szczelnie zakryte, podkreślił Kryda. Dodał, że w sąsiedztwie ferm Poldanoru zanotowano wzrost liczby chorób przewodu pokarmowego, alergii i – jak wskazują badania Sanepidu – postępującą degradację środowiska. Przywołał też raport NIK z lipca 2002 r., w którym zarzucono Poldanorowi nielegalne przepływy finansowe.

Kryda powiedział, że działalność największych producentów trzody chlewnej może zagrażać lokalnym, niewielkim producentom mięsa i wyrobów z mięsa, z tego względu, że największe firmy posiadają zarówno fermy, rzeźnie jak i zakłady produkcyjne, które nie współpracują z niewielkimi gospodarstwami rolnymi.

Nie są w naszym interesie dalsze działania zwiększające bezrobocie – powiedziała uczestnicząca w konferencji przewodnicząca Krajowej Komisji Koordynacyjnej OKZ Agnieszka Couderq Kubas. Dodała, że OKZ w porozumieniu z polskim Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP, chce doprowadzić do wypromowania w Polsce i za granicą polskiej marki produktów rolniczych. Marka ma być promowana przez znane osoby.
Obywatelska Koalicja Zielonych
Nizinna 12/3
04-362 Warszawa
www.okz.pl