Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POMÓŻ BANKIEROM POKOCHAĆ SUSŁA

„Niech suseł śpi spokojnie” – tak brzmi hasło społecznej kampanii prowadzonej przez lubelskich ekologów na rzecz ochrony największej w Europie kolonii susła perełkowanego. Znajduje się ona w Świdniku k. Lublina na trawiastym lotnisku sportowym. Zamieszkuje ją ponad 11 tys. osobników, co stanowi grubo ponad połowę wszystkich przedstawicieli tego zagrożonego wyginięciem gatunku w naszym kraju.

Kolonia ta jest zjawiskiem niezwykłym m.in. dlatego, że znajduje się właściwie po środku półmilionowej aglomeracji miejskiej, daleko na północny zachód od innych. Obecnie jest to jedyne skupisko, w którym nie zmniejsza się ilość zwierząt. Dlatego jego znaczenie dla przetrwania gatunku jest tak olbrzymie. Tymczasem właśnie ten teren jest przewidziany pod budowę portu lotniczego z betonowymi pasami startowymi i terminalami. W sprawę zaangażowane są lokalne władze i kilka firm. Budowę portu lotniczego w tym miejscu forsuje się wbrew sprzeciwom lokalnych społeczności (lotnisko powstałoby bliżej osiedli mieszkaniowych niż to przewidują europejskie normy), środowisk kombatanckich i Muzeum na Majdanku (którego spokój byłby zakłócony przez przelatujące samoloty) a także organizacji ekologicznych z Polski i innych krajów. Plany te spotkały się także z negatywną oceną lotników i ekspertów budowlanych, dla których taka lokalizacja jest pozbawiona perspektyw rozwoju i niebezpieczna. Jednocześnie samorząd województwa planuje budowę dużego lotniska w innym, nie budzącym takich kontrowersji miejscu.
Właścicielem terenu, na którym żyją susły, jest Bank Pekao S.A. Zwracamy się do wszystkich miłośników przyrody z prośbą o pomoc w nakłonieniu władz banku do objęcia ostoi tych pięknych zwierząt należytą ochroną. Jeden z największych polskich banków na pewno może stać się dobrym opiekunem przyrodniczego skarbu. Chcemy zaproponować bankowi utworzenie dla ochrony tak niezwykłej wartości przyrodniczej rezerwatu, który stanowiłby jednocześnie centrum edukacyjne i badawcze, a także dużą atrakcję turystyczną. Prosimy o napisanie choćby krótkiego listu z poparciem naszych postulatów i wysłanie ich na adres:
Maria Wiśniewska – Prezes Zarządu
Bank Pekao SA
Grzybowska 53/57, skr. 1008
00-950 Warszawa

lub:
Alessandro Profumo – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku
Bank Pekao SA
Grzybowska 53/57, skr. 1008
00-950 Warszawa

Można też zadzwonić lub wysłać faks:
tel. 0-22/656 00 00
faks 0-22/656 00 04, 656 00 05

Więcej informacji o sprawie znajduje się pod internetowym adresem:
www.oikos.most.org.pl/lotnisko

wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do kampanii prosimy o kontakt:

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Okopowa 6/14, 20-022 Lublin
tel./fax 0-81/743-71-04
marcin@natura.most.org.pl