Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POMÓŻ NAM CHRONIĆ PRZYRODĘ


POMÓŻ NAM CHRONIĆ PRZYRODĘ

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra” powstało w listopadzie 1993 r. Jest niedochodowym stowarzyszeniem i obecnie należy do największych i najaktywniejszych polskich organizacji przyrodniczych. Prowadzimy kilkadziesiąt przedsięwzięć mających na celu zachowanie walorów przyrodniczych naszego kraju, a także liczne kampanie edukacyjne. Główna siedziba Towarzystwa znajduje się w Poznaniu, ale powstaje też coraz więcej naszych kół terenowych. Obecnie działają one w województwach: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i podkarpackim, ale do organizacji naszej należą także mieszkańcy z innych regionów. Do tej pory do “Salamandry” zapisało się ponad 2 tys. miłośników przyrody, a dalszych kilka tysięcy uczestniczyło w różnych naszych pracach jako wolontariusze.
PTOP “Salamandra” bardzo dużą wagę przykłada do wysokiego poziomu merytorycznego działań. Każde przedsięwzięcie jest planowane i nadzorowane przez specjalistę z odpowiedniej dziedziny ochrony przyrody. Dlatego podejmowane przez nas prace wyróżniają się wysoką skutecznością.

NIETOPERZE

Realizujemy wiele przedsięwzięć na rzecz ochrony tych zwierząt. Np. zabezpieczamy ich zi¬mo¬wiska w starych fortyfikacjach, obejmujemy opieką ich kolonie na strychach budynków, prowadzimy szpitalik dla nietoperzy w Poznaniu, utworzyliśmy Obserwatorium Nietoperzy “Batmanówka” w Kopankach.
PTAKI
Nasze ważniejsze przedsięwzięcia na rzecz ptaków to: ogólnopolski projekt ochrony sokoła pustułki, ochrona dzierzb w zachodniej Polsce, ochrona sowy płomykówki w budynkach sakralnych Wielkopolski i ograniczanie negatywnego wpływu urządzeń energetycznych (np. linii wysokiego napięcia lub elektrowni wiatrowych) na ptaki. Staramy się także propagować obserwację ptaków jako sposób spędzania wolnego czasu.
RATOWANIE INNYCH GINĄCYCH GATUNKÓW
Na terenie Puszczy Bukowej w Szczecińskim Parku Krajobrazowym prowadzimy reintrodukcję (ponowne wsiedlanie wymarłego gatunku) popielicy – nadrzewnego gryzonia przypominającego małą, szarą wiewiórkę (por. ZB 188 s. 17). Rozpoczęliśmy też przygotowania do programu przywrócenia faunie Polski susła moręgowatego – gatunku, który niedawno wymarł w naszym kraju. W centralnej Polsce swoją opieką otaczamy ostatnie stanowiska rzadkiego węża – gniewosza.
OSTOJE PRZYRODY
Pierwszym przedsięwzięciem naszego Towarzystwa – realizowanym do dziś – było otoczenie opieką rezerwatu “Meteoryt Morasko” w Poznaniu. Do dziś przeprowadziliśmy wiele akcji na rzecz utworzenia i ochrony różnych rezerwatów, użytków ekologicznych i innych obszarów chronionych prawnie. Tworzymy także własne “społeczne ostoje przyrody” – np. na stawach w Kiszkowie. Staramy się chronić, a czasami także odtwarzać, zadrzewienia i zakrzewienia w krajobrazie rolniczym. A obecnie włączmy się aktywnie w tworzenie polskiej części europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
Gdy zbyt ciężkie gniazdo bociana grozi zarwaniem dachu, gdy ktoś nielegalnie wycina drzewa, zasypuje staw w użytku ekologicznym lub handluje zagrożonymi gatunkami; gdy dzieci na podwórku znajdą jeża, jerzyka lub węża, gdy jakaś firma chce dla doraźnego zysku zniszczyć unikatową ostoję przyrody i w wielu innych przypadkach, w których przyroda i człowiek stają w konflikcie, w naszym biurze dzwoni telefon, a my, w miarę możliwości, sta¬ramy się ten konflikt rozwiązać lub załagodzić. Współpracujemy przy tym z dziesiątkami instytucji i urzędów – od straży pożarnej i policji, przez ogrody zoologiczne i kliniki weterynaryjne, po zarządy gmin i wojewódzkich konserwatorów przyrody.
EDUKACJA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNA
Klasyczną formą edukacji są publikacje. Wydajemy popularny “Magazyn Przyrodniczy” (w wersji drukowanej i internetowej), przewodniki po obszarach cennych przyrodniczo, liczne broszury, ulotki i plakaty związane z prowadzonymi przedsięwzięciami, a nawet “Rocznik Naukowy”. Prowadzimy rozbudowaną stronę internetową. Wiele działań skierowanych jest do młodzieży szkolnej – np. cykle prelekcji i wycieczek przyrodniczych, program “Szkolne ostoje przyrody” czy wojewódzkie konkursy przyrodnicze dla szkół różnych szczebli. Co roku odbywają się edycje Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Tworzymy także ścieżki przyrodnicze oraz prowadzimy kampanie w mediach.
DOSKONALENIE PRAWA
Aby można było skutecznie chronić przyrodę, poza wiedzą, pracą i funduszami, potrzebne jest także wsparcie dobrego prawa. Dlatego staramy się przyczyniać do doskonalenia ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów – zgłaszając własne propozycje zmian, czy opiniując projekty innych. Skonstruowaliśmy np. kryteria wyboru gatunków do ochrony prawnej, a w 2003 r. opracowaliśmy projekty nowych rozporządzeń o ochronie gatunkowej i list chronionych gatunków. Poprzez swoich przedstawicieli uczestniczymy w pracach Państwowej Rady Ochrony Przyrody i innych ciałach doradczych, a nasi eksperci starają się pomagać radom gmin czy komisjom sejmowym.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznań
tel./fax: 0-61/662-86-06, 0-61/843-21-60
e-mail: biuro@salamandra.org.pl, http://www.salamandra.org.pl
adresy kół PTOP “Salamandra”:

Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP “Salamandra”
ul. Legionów 9, 80-441 Gdańsk
tel. 0-58/346-85-05
e-mail: matciech@kki.net.pl

Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP “Salamandra”
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
tel. 0-91/425-03-72
e-mail: szczecin@salamandra.org.pl,

Koło PTOP “Salamandra” w Łodzi
ul. H. Radlińskiej 3/5, 91-848 Łódź
tel. 0-42/656-45-48
e-mail: lodz@salamandra.org.pl

Koło PTOP “Salamandra” w Olsztynie
ul. Pieniężnego 21, skr. poczt. 197, 10-719 Olsztyn
tel. 0-604-906-044
e-mail: olsztyn@salamandra.org.pl

Nadnoteckie Koło PTOP “Salamandra”
ul. Skargi 22, 64-980 Trzcianka
tel. 0-502-045-643
e-mail: office@przyroda.most.org.pl

I Galicyjskie Koło PTOP “Salamandra”
ul. Okulickiego 4, 36-200 Brzozów
tel. 0-13/434-18-66
e-mail: krzygos@poczta.onet.pl

Koło PTOP “Salamandra” w Trzemesznie
ul. Kościuszki 30/19, 62-240 Trzemeszno
tel. 0-52/315-47-64

Obserwatorium Nietoperzy “Batmanówka”
Szkoła Podstawowa, Kopanki 52, 64-330 Opalenica
tel. 0-61/447-36-30
e-mail: kopanki@tosa.pl

“Salamandra” w Internecie:
http://www.salamandra.org.pl