Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PORADNIK OCHRONY MOKRADEŁ

Nakładem Wydawnictwa Lubuskiego Klubu Przyrodników ukazał się „Poradnik ochrony mokradeł”.

Mokradła to „ekosystemy wodne i ziemnowodne”, a więc przede wszystkim torfowiska, ale i tereny zalewowe, jeziora i rzeki, wilgotne łąki. Książka ma 270 stron , wiele ilustracji i omawia po kolei:
• typy mokradeł i ich rozpoznawanie
• rolę mokradeł w krajobrazie
• metody badania i diagnozowania mokradeł
• procesy degradacyjne zagrażające mokradłom
• metody praktycznej ochrony mokradeł
• prawne instrumenty ochrony mokradeł
• wiadomość społeczną jako narzędzie ochrony mokradeł
• procedurę planowania ochrony
• możliwości finansowania ochrony mokradeł
Dzięki dotacji Fundacji EkoFundusz książkę można otrzymać pisząc na adres Lubuskiego Klubu Przyrodników i przysyłając nam znaczki pocztowe za 3 zł (koszt wysyłki). A jeżeli uważacie że to za tanio, to mile widziana jest większa ilość znaczków, z pewnością użyjemy ich do działań na rzecz przyrody :-)

Paweł Pawlaczyk
Paweł Pawlaczyk