Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POWRÓT ZWROTNEJ BUTELKI

POWRÓT ZWROTNEJ BUTELKI
Od 1.6. rozpoczynamy II etap kampanii „Butelko zwrotna wróć!”, której celem jest:

1. Kształtowanie zachowań konsumenckich (świadomego wyboru) zmierzających do unikania powstawania odpadów, zgodnie z hierarchia postępowania z odpadami (wynikająca m.in. z dyrektywy UE 75/442/EEC o odpadach i 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, strategii Wspólnoty w dziedzinie gospodarki odpadami z 1989 r., polityki ekologicznej RP oraz ustawy o odpadach).
2. Promocja opakowań zwrotnych.
3. Wsparcie wdrożenia ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Tym razem – dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – będą to działania ogólnopolskie.
W celu ich realizacji zamierzamy zlecić 10 organizacjom pozarządowym realizację kampanii w regionach ich działania. Wybrane organizacje otrzymają od nas środki finansowe i materiały do prowadzenia kampanii regionalnych. W ramach działań będą zobowiązani do przeprowadzenia konkursu dla szkół związanego z opakowaniami wielorazowymi oraz do pozyskania środków na nagrody konkursowe.
Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt – prześlemy Wam szczegółowe informacje.
Szczegółowe informacje o kampanii znajdują się na stronie www.zielonabutelka.eco.pl

Piotr Rymarowicz
Towarzystwo na rzecz Ziemi
www.tnz.most.org.pl
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
www.eco.pl, www.fwie.eco.pl

Kontakt ws. kampanii:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Czysta 17/4 (równoległa do Krupniczej, koło AGH)
31-121 Kraków
0-12/6549986 Iwona Głuszyńska
Piotr Rymarowicz