Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POWSTAJE ENCYKLOPEDIA ZINÓW

W związku z pracą nad encyklopedią zinów (autorzy: Wojciech Kajtoch i Dariusz Ciosmak) zwracamy się z prośbą o pomoc przy jej opracowaniu.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (niekoniecznie w całości) oraz o przysłanie egzemplarza/y zina. Interesują nas wszystkie ziny, jakie kiedykolwiek ukazały się w Polsce (hc/punk, metal, rock, oi, folk, reggae, art., anarchistyczne, polityczne, nazistowskie, filmowe, komiksowe, biuletyny, etc.).

ANKIETA
1. Pełny tytuł i podtytuł pisma (prosimy o zaznaczenie ewentualnych poprzednich wersji tytułu z zaznaczeniem, w przypadku których numerów dana wersja obowiązywała).
2. Miejscowość, gdzie zin wychodzi/wychodził (ewentualny adres kontaktowy, jeśli pismo aktualnie wychodzi).
3. Organizacja lub instytucja, której pismo jest (było) organem.
4. Ewentualny sponsor lub instytucja różnorodnie wspomagająca redakcję.
5. Ogólny formalny charakter pisma (ulotka, newsletter, biuletyn, nieregularnik, pismo zbliżające się do wydawania z określoną częstotliwością, magazyn graffiti, komiks, foto-zin, promo-zin, itd.) i merytoryczny (zin muzyczny – związany z danym kierunkiem muzyki, polityczno-ideowy – związany z propagowaniem określonych idei, artystyczno-literacki, lub też jeszcze inny).
6. Jeżeli pismo jest przedłużeniem innego zina, wydawanego wcześniej, bądź też na jego miejsce zaczęto wydawać pismo inne, prosimy o podanie ich tytułów.
7. Geneza tytułu (dlaczego nazwa pisma jest taka, a nie inna i co oznacza).
8. Krótka charakterystyka głównych idei i zasadniczych tematów pisma; czy w jego historii można wyróżnić jakie podokresy.
9. Skład redakcji: redaktor naczelny i najważniejsi współpracownicy. Jak ten skład się zmieniał, w których latach kto współtworzył ekipę (proszę podać pseudonimy, ewentualnie imiona i nazwiska).
10. Informacje o redaktorze naczelnym, ewentualnie parze czy większej ilości osób redagującej rzecz równorzędnie i wspólnie:
a) imię, nazwisko, pseudonim (pseudonimy);
b) rok i miejsce urodzenia;
c) dane o wykształceniu i działalności pozaundergroundowej;
d) działalność w undergroundzie: w organizacjach, redakcjach innych zinów, prowadzenie dystrybucji, gra w zespołach, etc.;
e) jakie jeszcze inne ziny wydawał;
f) najważniejsze wypowiedzi programowe, których był autorem, bądź wywiady, których udzielał (tu dane bibliograficzne).
g) 11) Krótka charakterystyka wydanych dotąd numerów zina. W przypadku każdego z nich prosimy podać następujące dane (w przypadku często ukazujących się biuletynów prosimy omawiać zbiorcze wyróżniające się etapy wydawnicze):kiedy się ukazał (rok, miesiąc);
h) tematy najważniejszych materiałów (artykułów, wywiadów, komiksów etc.);
i) format (rozmiary) egzemplarza: długość i szerokość w centymetrach, ilość stron;
j) charakterystyczne cechy składu (ręczny, na maszynie, komputerowy), grafiki (czy były: rysunki, grafika, zdjęcia, elementy koloru), druku (ksero, offset, itd.), okładki (miękka, karton, kolor), inne cechy charakterystyczne (elementy collage'u, dodatki w rodzaju płyt, kaset, etc);
k) nakład;
l) sposób dystrybucji (rozsyłany znajomym, sprzedawany wysyłkowo przez redakcję, przez distro (jakie), oficjalnie (przez jaką firmę);
m) czy miał ISSN, czy rozesłano egzemplarze obowiązkowe;
n) charakterystykę ewentualnego pozytywnego i negatywnego odzewu w innych pismach undergroundowych i poza undergroundem.
Wszelkie materiały prosimy wysyłać na adresy:
Katarzyna Rossienik
ul. Wyspiańskiego 4/34, 25-410 Kielce
tel. 0-41/331-28-74
liberati.xxx@poczta.onet.pl

Wojciech Kajtoch
ul. Radzikowskiego 128/13
31-315 Kraków
wkajt@poczta.onet.pl