Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Prawda w sporze o Tatry

Nowa książka Pracowni na rzecz Wszystkich Istot:

Tomasz Borucki
PRAWDA W SPORZE O TATRY
W 50. rocznicę otoczenia Tatr Polskich ochroną przez powołanie Tatrzańskiego Parku Narodowego


Z okazji 50-tej rocznicy powołania Tatrzańskiego Parku Narodowego, a przede wszystkim w obliczu rosnącej presji na bezcenną przyrodę Tatr – przygotowaliśmy publikację poświęconą tym problemom. Spór o Tatry toczy się od dawna, a od kilku lat nabrał tempa i obrósł negatywnymi konsekwencjami. Przyroda Tatr jest zagrożona, wkraczają w nią nowe inwestycje narciarskie, rośnie lawina turystów, forsowany jest pomysł olimpiady zimowej, pazerni inwestorzy i urzędnicy robią wszystko, aby zakłamać obraz tej batalii. Książka Tomasza Boruckiego jest próbą przedstawienia tego, co się w Tatrach dzieje – z perspektywy historycznej, przyrodniczej, oraz w kontekście obecnych sporów i nacisków, aby ten obszar służył prywatnym interesom.

Książka obala wiele mitów, jakimi posługuje się lobby inwestycyjno-samorządowe i służalczy wobec niego urzędnicy ministerialni i parkowi. Jest głosem pełnym troski o Tatry – o ich przyrodniczą niepowtarzalność oraz prezentacją długiej i pełnej wspaniałych postaw batalii o jej skuteczną ochronę. Autor we wstępie do książki napisał: Na Podhalu mawiają, że są trzy rodzaje prawdy: cysto prowda, tys prowda i g… prowda. Celem tej publikacji jest udokumentowanie „czystej prawdy” i tylko PRAWDY w sporze o Tatry, o istotę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest to zaś skierowane głównie do wszystkich ludzi „dobrej woli”, a w szczególności do miłośników Tatr i mieszkańców Podtatrza – dotąd OBOJĘTNYCH na los „Wawelu polskiej przyrody”. Znalezienie prawdy w sporze o Tatry wydaje się na pozór zadaniem bardzo trudnym. W rzeczywistości jednak jest proste, jeśli tylko zastosujemy – cytując ks. prof. Józefa Tischnera – „myślenie według wartości”.

Prawda w sporze o Tatry
jest także kolejnym elementem prowadzonej przez Pracownię kampanii tatrzańskiej. Cały dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na kolejne inicjatywy służące obronie Tatr. Dlatego bardzo prosimy o wszelką pomoc w jej sprzedaży i reklamowaniu. Kupujcie książkę, zachęcajcie do tego swoich znajomych, o jej ukazaniu się informujcie wszędzie tam, gdzie możecie to zrobić.

Książka ma 150 stron, w tym 16-stronicową wkładkę z ilustracjami na kredowym papierze. Kosztuje tylko 12 zł (koszt przesyłki wliczony), ale BARDZO PROSIMY o wyższe wpłaty – różnica między wpłaconą kwotą a ceną książki będzie darowizną na kampanię tatrzańską, a pieniądze te umożliwią podejmowanie kolejnych inicjatyw. Apelujemy o kupno książki, wpłacanie darowizn, zamawianie większych ilości tej pozycji – każda złotówka jest cenna w kontekście dużych wydatków, jakie należy ponosić, aby działania w obronie Tatr mogły być odpowiednio intensywne i skuteczne.

Książkę można zamawiać wpłacając odpowiednią kwotę na konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, nr rachunku 158133 0003 0001 0429 2000 0001. Na blankiecie wpłaty prosimy podawać swój dokładny adres oraz cel wpłaty: Tatry – książka. Jeśli wpłacana kwota obejmuje zamówienie większej ilości książek, prosimy także podać informację, ile egz. jest zamawianych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax 0-33/8171468 tel. 8183153
www.pracownia.org.pl


Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot