Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PRAWO DO INFORMACJI

Grupa Posłów złożyła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 2094). Projekt ma zapewnić realizację powszechnego prawa do informacji gwarantowanego przez art. 61 Konstytucji. Jednak biorąc pod uwagę bardzo niski poziom legislacyjny projektu to faktycznie jego wejście w życie może wcale nie ułatwiać realizacji praw obywatelskich. Zwracam uwagę, że praktyczne znaczenie prawa do informacji może przejawić się np. w dostępie do dokumentów dot. przetargów na budowę spalarni lub budowę autostrad.
Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z posłami np.:

Poseł Ryszard Wawryniewicz (AWS)
Rynek 39
58-100 Świdnica
tel./fax 0-74/53-89-22
www.sejm.gov.pl

26.7. odbyła się konferencja prasowa Posła Wawryniewicza poświęcona m.in. projektowi ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poseł na wstępie zwrócił uwagę na złą praktykę realizacji powszechnego prawa do informacji polegającą na częstej odmowie udostępniania dokumentów. W dalszej części Poseł ostro skrytykował działalność Unii Wolności, która zablokowała prace nad projektem zapowiadając wniesienie własnego projektu ustawy. W tej sytuacji jest pewne znaczne wydłużenie prac nad projektem. Efektem może być nieuchwalenie ustawy. Jednym z ważnych elementów ustawy jest prawo do sądu. Jest to ważna gwarancja ustrojowa dla obywateli. Warto przypomnieć w tym miejscu, że Sejm w ustawie o ochronie informacji niejawnych pozbawił obywateli prawa do sądu. Ta sytuacja została zniwelowana dopiero wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Poseł potwierdził, że projekt ustawy nie był konsultowany ze stowarzyszeniami, kościołami i związkami wyznaniowymi ale ma nadzieję, że w toku prac legislacyjnych będzie prowadzona taka konsultacja i współpraca z organizacjami społecznymi.
Osoby i podmioty zainteresowane projektem winny kontaktować się z Posłem Ryszardem Wawryniewiczem (AWS).

mgr Piotr Szkudlarek
0-22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl
szkudlarek.wizytowka.pl
mgr Piotr Szkudlarek